Kardemir 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (31.10.2022)

Kardemir (KRDMD), 3Ç22 döneminde 102,6 mn TL net kâr açıkladı.

Kapanış Fiyatı: 12,08 TL
Hedef Fiyat: 16 TL

Net kar yıllık bazda %86 azalış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %91 azaldı. Net kar, artan maliyet etkisi, finansal yatırımlardan gelen 42.8 milyon TL gider ve finansman gideri ile olumsuz etkilenirken, yaklaşık 76 milyon TL vergi geliri olumlu yansıdı. Net kar marjı yıllık bazda 18,0 puan azalış göstererek %1,5 seviyesinde gerçekleşti.

Satış gelirleri yıllık bazda %85,6 artış gösterdi… 3Ç22 döneminde satış gelirleri, yıllık %85,6 artış göstererek 6,8 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %0 azaldı. Brüt kar yıllık %58,0 azalışla 298,8 milyon TL olurken, brüt kar marjı yıllık -21,8 puan azalışla %6,4 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK 442,4 milyon TL oldu… FAVÖK yıllık bazda %59 azalış gösterirken, çeyreksel bazda %73,6 azalış gösterdi ve 442,4 milyon TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 22,5 puan azalışla %6,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %24,6 FAVÖK marjı elde edilmişti.

9 Aylık Sonuçlar… 2022 yılının ilk 9 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %95,8 artışla 19,7 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı -12,2 puan azalışla %18,2 seviyesinde, FAVÖK marjı 12,8 puan azalışla %18,5 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %15,9 artış gösterdi ve 3,6 milyar TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 9 aylık net dönem kari %12,0 artışla 2,4 milyar TL’ye yükseldi.

Net nakit pozisyonu azalıyor… 2021 yılının aynı döneminde 1,4 milyar TL net nakdi bulunurken bir önceki çeyrek 3,9 milyar TL net nakdi bu dönemde 2,1 milyar TL net nakdi gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise -0,4 seviyesinde gerçekleşti. 30 Eylül 2022 itibariyle şirketin 9 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri azaldı… Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 1,2 milyar TL azalarak 4,1 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 625,6 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 468,6 milyon TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 1,4 milyar TL nakit çıkışı oldu.

Değerlendirme & Hedef Fiyat… Kardemir’in açıkladığı 3. çeyrek finansal sonuçları beklentinin altında bulduk. Kar marjları önceki çeyreklere göre daha agresifleşmiş görünüyor. 4Ç dönemde de zayıf marjlar izlenebilir. KRDMD için INA yöntemiyle hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 19.60 TL’den 16 TL’ye revize ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım