İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Yeni Ekonomi Programı 2021-2023’ü Değerlendirdi

İhracata Dayalı ve Kapsayıcı Bir Kalkınma Modeli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP 2021-2023) açıkladı. Programın, sürdürülebilir bir büyüme modeli inşaa etme hedefiyle hazırlandığını söyleyen Bakan Albayrak,enflasyon, işsizlik ve büyümeye ilişkin üç yıllık hedefleri sıraladı.

Reel sektörü de göz önünde bulundurarak hazırlanan programı değerlendiren İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Yeni Ekonomi Programı’nın teknoloji odaklı,stratejik reformların hayata geçirildiği, istihdam oranlarında ilerleme kaydedilmesi hedefiyle hazırlanmış olduğunu söyledi.

Bu programda ihracata dayalı ve kapsayıcı bir kalkınma modelinden bahsedildiğinin de altını çizen Öksüz,özellikle Eximbank’ın yeni yaklaşımının üzerinde durdu. Öksüz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İhracat danışmanlığı, ihracat kredilerinde KOBİ’lerin önceliklendirilmesi, ihracatçı sayısının artırılması, alacak sigorta programı önemli adımlar. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın yeni odağının ithal edilen mal ve hizmetlerin yerli üretimini destekleyen yatırım finansmanı Türkiye Katılım Fonu da sevindirici bir gelişme. Programda e-ihracatın artırılmasına yönelik kolay ihracat platformu ve bireysel e-ihracat desteğinin de altı çizildi. E-ticaretin yüksek bir ivmeyle arttığı bu dönemde açıklanan bu destek ihracatçı firmalarımıza pozitif anlamda yansıyacaktır. Ayrıca katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatına odaklanılması, yerlileştirme programı, kur geçirgenliğini azaltıcı tedbirler, sektör odaklı iş başı eğitim programları da sektörümüz için önemli başlıklar arasında.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı İhracata Dayalı Kalkınma modelinin en verimli şeklide çalışabilmesini teminen hali hazırda yatırım kararlarını uzatan ve tıkayabilen bürokratik süreçlerin basitleştirilerek yatırım ortamının iyileştirilmesi de büyük önem arz ediyor.

Yeni Ekonomi Programı kapsamında 2023 yılına kadar işsizlik hedefinin yüzde 10.9olacağı öngörülüyor. Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak bir milyonu aşan istihdamla imalat sanayiin en fazla istihdam sağlayan sektörleriyiz. 26 milyardoların üzerinde ihracatımızla ve on binlerce firmamızla tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak Türkiye’nin istihdam deposuyuz. Sektörümüze yönelik özel istihdam teşvikleri, istihdamımızıartıracağı gibi genel işsizliğin azalmasında çok önemli bir etken olacaktır.”