İstanbul’da konut fiyatları %23 zamlandı

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’da konut fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 zamlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, ocak dönemine ilişkin konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Endeks, ocak döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17.5 artarken, en yüksek yıllık değişim gerçekleşen illerden biri olan İstanbul’daki artış ise yüzde 23.41 oldu. TKFE Ocak’ta bir önceki aya göre ise yüzde 0.52 artarken, bir önceki yıl aynı döneme göre reel artış ise yüzde 7.23 olarak gerçekleşti.

Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, 2015 yılı ocak ayında 1511,75 liradan, bu yılın ocak ayında 1741,17 liraya çıktı.

Türkiye genelinde, 48 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksi (YKFE) ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,68 azalarak 193,19 düzeyinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,21, reel olarak ise yüzde 5,14 arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,51, yüzde 0,44 ve yüzde 0,83 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,41, 12,80 ve 16,65 yükseliş gösterdi.

Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,48, yüzde 0,26 ve yüzde 0,65 artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,17, 15,71 ve 15,62 arttı.

2016 yılı ocak ayına ilişkin 26 düzey bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 26,79 ile TR32 (Aydın, Denizli ve Muğla) ve yüzde 23,41 ile TR10 (İstanbul), en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzey ise yüzde 3,48 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) ve yüzde 4,31 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman, Gaziantep) oldu.

TCMB açıklamasında, konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış saf fiyat değişimlerini ölçmek amacıyla Hedonik Konut Fiyat Endeksinin (HKFE) üretilmeye başlandığını bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hedonik regresyon yöntemi kullanılarak, aynı veri seti ile yürütülen çalışma sonuçlarına göre, zaman içinde konutların kalitesinde önemli artışlar olduğu ve bu dönemde konut fiyatlarında meydana gelen artışın önemli bir kısmının konutların özelliklerine bağlı kalite artışından kaynaklandığı gözlenmiştir. Bu kapsamda, konutların gözlemlenebilen özelliklerinin sabit tutularak kalite artışından arındırılmış fiyat değişimlerini yansıtabilmek amacıyla oluşturulan HKFE, 2016 yılı Ocak ayından itibaren KFE ile birlikte aylık olarak yayımlanmaya başlanmıştır.”

Buna göre HFKE, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,43 artarak 176,83 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,58 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,65 yükseldi. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 3,45 oldu.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,90, yüzde 0,59 ve yüzde 0,91 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 22,67, 11,03 ve 14,17 artış gösterdi. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışları sırasıyla yüzde 0,61, yüzde 1,60 ve yüzde 2,18 oldu.

2016 yılı ocak ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde; HKFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 22,67 ile TR10 (İstanbul) ve yüzde 21,13 ile TR32 (Aydın, Denizli ve Muğla), en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzey ise yüzde 0,15 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) oldu.

Milliyet