İstanbul Enflasyon Oranları / Temmuz 2021

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi 1995=100

– Perakende fiyatları yansıtan ve 2021 Haziran ayında % 0,36 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2021 Temmuz ayında da % 1,52 oranında artış göstermiştir.

– Temmuz ayında; Konut Harcamalarında yüzde 4,67, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,26, Gıda Harcamalarında yüzde 1,15, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1,11, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,37, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 0,04 artış görülürken, Giyim Harcamalarında yüzde -3,12 azalış görülmüştür. Diğer Harcamalar grubunda değişim izlenmemiştir.

– 2021 Temmuz ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Konut ve Ev Eşyası harcama gruplarında yer alan bazı ürünlerindeki kamu kaynaklı ve mevsimsel özelliklere bağlı fiyat artışları ile Gıda Harcamaları Ekmek ve Tahıllar grubunda görülen artışların etkisi ile Giyim harcamaları grubunda mevsimsel özellikleri nedeniyle indekste kullanılan aylık değişken tüketim ağırlıklarının etkili olmuştur.

– Giyim Harcamaları grubu hariç tüm gruplarda yukarı yönlü fiyat değişimleri izlenmiştir.

– 2021 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı % 17,38, Yıllık ortalama değişim oranı ise % 14,75 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası