İstanbul Enflasyon Oranları / Ocak 2022

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi 1995=100

 Perakende fiyatları yansıtan ve 2021 Aralık ayında % 9,65 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2022 Ocak ayında da % 13,78 oranında artış göstermiştir.

 Ocak 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 26,69, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalar grubunda 21,51, Konut Harcamalarında yüzde 17,19, Gıda Harcamalarında yüzde 13,81, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 10,24, Diğer Harcamalarında yüzde 6,87, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 5,28 artış görülmüş, Giyim Harcamalarında yüzde – 0,39 azalış görülmüştür.

 2022 Ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Ulaştırma ve Haberleşme, Sağlık ve Kişisel bakım, Konut, Gıda, Ev Eşyası Harcamaları ve Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları gruplarında yer alan ürünlerde indekste kullanılan aylık değişken tüketim ağırlıklarının etkisi, mevsimselliğin dışında piyasa kaynaklı fiyat artışları, Giyim harcamaları grubunda mevsimselliğe bağlı fiyat değişimleri etkili olmuştur.

 2022 Ocak ayında fiyat indeksinde Giyim harcamaları gurubu hariç tüm harcama gruplarında yukarı yönlü değişimler izlenmiştir.

 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı % 50,91, Yıllık ortalama değişim oranı ise % 22,52 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası