İstanbul Enflasyon Oranları / Kasım 2023

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi 1995=100

 Perakende fiyatları yansıtan ve 2023 Ekim ayında % 3,69 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2023 Kasım ayında % 3,79 oranında artış göstermiştir.

 Kasım 2023’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 4,95, Gıda Harcamalarında yüzde 4,84, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 2,48, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 1,30, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 0,32 ve Diğer Harcamalarında yüzde 0,15 artış, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde – 0,52 azalış izlenmiştir.

 İstanbul’da 2023 Kasım ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Kültür Eğitim ve Eğlence, Konut ve Giyim harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimlerinin yanı sıra, Gıda Harcamaları grubunda yer alan ürünlerdeki kış mevsim etkisi ile indekste kullanılan değişken tüketim ağırlıklarının etkisi olmuştur.

 2023 Kasım ayında Eğitim Kültür ve Eğlence, Giyim, Gıda, Konut, Ev Eşyası, Sağlık ve Kişisel bakım harcama gruplarında yukarı yönlü, Ulaştırma haberleşme harcama grubu aşağı yönlü değişim izlenmiştir.

 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı % 73,89, Yıllık ortalama değişim oranı ise % 70,47 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası