İstanbul Enflasyon Oranları / Eylül 2022

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi 1995=100

 Perakende fiyatları yansıtan ve 2022 Ağustos ayında % 2,29 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2022 Eylül ayında da % 6,06 oranında artış göstermiştir.

 Eylül 2022’de Diğer harcamalarında yüzde 53,23, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 9,66, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 9,54, Giyim Harcamalarında yüzde 8,63, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 8,37, Konut Harcamalarında yüzde 6,43, Gıda Harcamalarında yüzde 3,64 artış, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde -0,78 azalış izlenmiştir.

 2022 Eylül ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Konut Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları gruplarında yer alan kamu kaynaklı hizmet ve ürünlerde yaşanan artışlar, Giyim Harcamaları Çocuk Giyimi ve Kültür Eğitim ve Eğlence gruplarında yer alan bazı ürünlerde yeni eğitim öğretim yılı ile görülen fiyat artışları, Ev Eşyası ile Gıda harcamaları grubundaki mevsimsel etki ile indekste kullanılan değişken tüketim ağırlıklarının etkisi olmuştur

.  2022 Eylül ayı fiyat indeksinde Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubu hariç tüm harcama gruplarında yukarı yönlü değişimler izlenmiştir.

 2022 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı % 107,42, Yıllık ortalama değişim oranı ise % 69,34 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası