İstanbul Enflasyon Oranları / Ekim 2023

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi 1995=100

 Perakende fiyatları yansıtan ve 2023 Eylül ayında % 5,46 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2023 Ekim ayında % 3,69 oranında artış göstermiştir.

 Ekim 2023’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamaları grubunda yüzde 15,33, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 4,58, Gıda Harcamalarında yüzde 4,28, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 4,05, Konut Harcamalarında yüzde 1,82, Diğer Harcamalarında yüzde 0,08 artış izlenmiştir. Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -1,38 ve Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -2,33 azalış izlenmiştir.

 İstanbul’da 2023 Ekim ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Kış mevsiminin etkisi ile Giyim harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerdeki fiyat artışları yanı sıra, Gıda Harcamaları grubunda yer alan ürünlerdeki mevsim geçişi etkisi, Konut ve Ev Eşyası harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimlerinin ile indekste kullanılan değişken tüketim ağırlıklarının etkisi olmuştur.

 2023 Ekim ayında Giyim, Gıda, Konut, Ev eşyası, Sağlık ve Kişisel bakım harcamaları gruplarında yukarı yönlü, Ulaştırma haberleşme ve Eğitim kültür ve eğlence harcama gruplarında aşağı yönlü değişim izlenmiştir.

 2023 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı % 72,73, Yıllık ortalama değişim oranı ise % 72,00 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası