İş GYO 2020 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (7.08.2020)

“İş GYO 2Ç2020’de 8,8mn TL Net Dönem Karı Açıkladı…”

Öneri : “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 1,73 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 1,85 TL

İş GYO 2Ç2020’de 8,8mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 4mn TL kar kaydedebileceği yönündeydi. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde ise 12,3mn TL zarar kaydetmişti.

İkinci çeyrek kar rakamına karşın İş GYO 2020 yılı Ocak – Haziran dönemini 11,9mn TL zarar ile kapatmıştır. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 18,5mn TL idi.

İş GYO’nun satış gelirleri bu yılın ikinci çeyreğinde, özellikle Kovid-19 etkisiyle %23,7 oranında gerileyerek 46,8mn TL’ye düşen kira gelirlerinin (üst hakkı gelirleri dahil) önemli etkisiyle yıllık %13,3 oranında düşmüş ve 149,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Konut satış gelirleri ise 85,8mn TL gelir elde edilen Topkapı Inistanbul projesinin önemli katkısıyla 100,4mn TL olmuştur. (2Ç2019: 106,8mn TL) Satılan toplam konutların brüt kar marjı ise %14,8 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde bu oran %12,6 idi. Şirket’in 2Ç2020’deki brüt karı yıllık %20,1 oranında azalarak 52,9mn TL’ye gerilerken, brüt kar marjı 300 baz puan düşerek %35,5 olmuştur. FAVÖK ise %18,8 oranında gerileyerek 2Ç2020’de 43,2mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 190 baz puan düşerek %29,0 olmuştur. Diğer yandan, kredi faiz gelirlerindeki düşüşün önemli etkisi ve türev işlemlerinden 3,5mn TL kar yazılması (2Ç2019: 9mn TL zarar) ile net finansman giderleri yıllık 28,4mn TL azalarak 42,9mn TL’ye düşmüştür. Ayrıca, Şirket bu çeyrekte esas faaliyetlerden 8,5mn TL (6,8mn TL’si gayrimenkul yatırım fonu değerleme farkı) diğer gelir kaydetmiştir.

Bu çeyrekte net borçta önemli bir değişim gözlenmemiş ve 1.069mn TL olmuştur. Net borç /FAVÖK (yıllıklandırımış) oranı ise 5,4x ile yüksek sayılabilecek seviyede kalmaya devam etmiştir. Net borç / aktifler (düzeltilmiş) ise %22 ile kabul edilebilir seviyededir.

İş GYO, 6 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla, Net Aktif (Varlık) Değeri’ne (NAD) göre %56 oranında iskontolu işlem görmektedir. İş GYO’nun son üç yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması %66, son beş yıllık ortalama NAD iskontosu ise %62 oranındadır. Diğer yandan, aynı tarih itibarıyla 0,43x PD/DD ile işlem gören Şirket’in son üç ve beş yıllık ortalama PD/DD oranı sırasıyla 0,33x ve 0,40x seviyesindedir.

Şirket’in gayrimenkul portföyünün %26’sı AVM’lerden oluşmaktadır. Öte yandan, ofis yatırımlarının toplam gayrimenkul portföyü içerisindeki payı ise %55 iken, projeler toplam portföyün %6’sını oluşturmaktadır. Kalan ise stok ve arsalardan oluşmaktadır. Şirketin gayrimenkul yatırımları ağırlıklı olarak İstanbul’da (%90) bulunmaktadır.

Kaynak: Ziraat Yatırım