İş GYO 2020 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (15.05.2020)

“Finansman Giderleri İlk Çeyrekte Zarar Yazılmasında Etkili Oldu…”

Öneri : “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 1,56TL
Hedef Hisse Fiyatı : 1,85TL

İş GYO 1Ç2020’de 20,7mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 20mn TL zarar kaydedebileceği yönündeyken, bizim beklentimiz 16mn TL zarar kaydedebileceği yönündeydi.

İş GYO’nun satış gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 70,9mn TL gerçekleşerek yıllık %7,5 oranında gerilemiştir. Şirket’in kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), yılın son çeyreğinde kira getirili bazı varlıkların satışı sonrasında yıllık bazda %2,1 oranında düşerek 57,4mn TL olmuştur. Konut satış gelirleri de bu çeyrekte 10,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık %22,1 oranında düşüş göstermiştir. Satılan konutların brüt kar marjı %2,1 olarak gerçekleşmiştir. (1Ç2019: %6,8) Şirket’in 1Ç2020’deki brüt karı ise %8,3 oranında azalarak 47mn TL’ye gerilerken, FAVÖK 36,4mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %11 düşüş göstermiştir. FAVÖK ve brüt kar marjı ise sırasıyla %51 ve %66 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın ilk çeyreğindeki marjların hafif altında kalmışlardır. Diğer yandan, İş GYO’nun bu çeyrekte 53,8mn TL net finansman gideri (1Ç2019: 48,2mn TL) kaydetmesi zarar yazılmasında ana etken olmuştur.

Bir önceki çeyrekte varlık satışlarının ardından 251mn TL gerileyen net borç, bu çeyrekte bir miktar artarak 1.080mn TL olmuştur. Net borç /FAVÖK (yıllıklandırımış) oranı ise 5,2x ile yüksek sayılabilecek seviyede kalmaya devam etmiştir. Net borç/ aktifler (düzeltilmiş) ise %22 ile kabul edilebilir seviyededir.

İş GYO, 14 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla, Net Aktif (Varlık) Değeri’ne (NAD) göre %60 oranında iskontolu işlem görmektedir. Son üç yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması %66, son beş yıllık ortalama NAD iskontosu ise %61 oranındadır. Diğer yandan, aynı tarih itibarıyla 0,39x PD/DD ile işlem gören Şirket’in son üç ve beş yıllık ortalama PD/DD oranı sırasıyla 0,33x ve 0,42x’dir.

Şirket’in 2020 yılında 201mn TL kira geliri elde etmesini beklerken, yılsonu kira verimliliğinin %5,5 (son beş yıllık ortalama %5,8) ile görece düşük seviyede kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu yıl için konut geliri tahminimiz ise 221mn TL’dir.

İş GYO’nun hedef piyasa değerini parçaların toplamı yöntemine göre göre hesapladığımızda 1.778mn TL olarak bulmaktayız. İş GYO, hedef piyasa değerimize göre %15,9 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle İş GYO için daha önceki “EKLE” önerimizi koruyor ve hedef hisse fiyatını da 1,85TL olarak belirtiyoruz.