İş Bankası 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (18.11.2022)

3Ç22 Finansal Analiz

Bankanın konsolide olmayan finansallarına göre 3Ç22 dönemi net kârı çeyreklik %3,4, yıllık %401 artışla 15,04mlr TL seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisini karşılamıştır. Aynı dönemde net ücret ve komisyon gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %112 artarak 4,20mlr TL, net faiz geliri %184 artışla 20,45 olmuştur. Cari dönemde beklenen zarar karşılıkları ve diğer karşılık giderleri 2022/06 dönemine kıyasla %56, 2021/09 dönemine göre %92 artarak 12,62mlr TL’ye yükselmiştir. Beklenen kredi zarar karşılıkları ise 2022/06 dönemine göre %87, 2021/09 dönemine göre %69 artışla 5,72mlr TL’ye yükselmiştir.

Bankanın 2022/09 itibarıyla toplam kredileri bir önceki çeyreğe göre %9 artarak 711,64mlr TL olmuştur. TL cinsi kredilerde %13, yabancı para kredilerde ise %5 artış gerçekleşmiştir. Kredilerin 422,65mlr TL (%59,4) kısmı Türk Lirası cinsi, 289mlr TL (%40,6) kısmı yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Toplam aktifler %13 artışla 1,29trln TL olmuştur. Mevduatlar önceki çeyreğe göre %14 artışla 837,73mlr TL seviyesinde gerçekleşirken TL cinsi mevduat %33, yabancı para cinsi mevduat %4 artmıştır. Toplam mevduatın %38,7 kısmı Türk Lirası, %61,3 kısmı yabancı para cinsindendir. Kredi mevduat oranı 2022/06 dönemindeki %88,5’ten 2022/09 döneminde %84,9 seviyesine gerilemiştir. Takipteki kredilerin oranı 2022/06 döneminde %3,0 iken 2022/09 döneminde %3,2 seviyesine yükselmiştir.

Bankanın yıllıklandırılmış net faiz marjı önceki çeyreğe göre 0,9 puan artarak %6,2’den %7,1 seviyesine yükselmiştir. Özsermaye kârlılığı ve aktif kârlılığında artışlar görülmektedir; 2022/09 dönemi özsermaye kârlılığı güçlü bir artışla %23,5’ten %34,33’e, aktif kârlılığı %2,54’ten %3,82’ye yükselmiştir. Net çeyreklik ortalama özkaynak kârlılığı 2Ç22 dönemindeki %34,8’den 3Ç22’de %41 seviyesine yükselmiştir. Bankanın 3Ç22 finansalları ve sektör çarpanları değerlendirildiğinde bankanın makul fiyatlandığını düşünmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul