İş Bankası 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / GCM Menkul – (08.11.2018)

İş Bankası 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

İş Bankası’ndan beklentilere yakın karlılık performansı…

Takipteki alacaklar oranı, sektörün geneline paralel olarak artarak %3,4’e yükselen bankanın makroekonomik ortamdaki değişiklikler ve TRY’de meydana gelen değer kaybının etkisiyle karşılık giderleri de bir önceki çeyreğe göre %75 oranında artış göstermiştir. Beklenenden daha olumsuz olan makroekonomik ortam banka için olumsuz olmakla beraber, TL kredi/mevduat oranı da kredi büyümesindeki yavaşlama ile beraber önceki çeyreğe göre daralmıştır. Buna karşılık TÜFEX getirileri bankanın net faiz marjına ve net karlılığına olumlu katkıda bulunmuştur. Bankanın kredi profilinin %52,2’sini TL cinsi krediler, %47,8’ini ise YP cinsi krediler oluşturmaktadır. Banka’nın ortalama öz sermaye ve aktif karlılığı %14,2 ve %1,56 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik oranı ise BDDK’nın yeni metodolojisinin etkisiyle %17,42 olmuştur.

TÜFE’ye endeksli menkul değerlerin çeyreksel faiz geliri 1 milyar 19 milyon TL olarak gerçekleşirken, getirisi ise %18,05 olmuştur. Net faiz marjı çeyreksel bazda yükselerek %4,97 olarak gerçekleşirken, artan swap giderleri swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjının %3,72 ile daha düşük çıkmasına neden olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri artışı ise yıllık bazda %27,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankanın 9 aylık dönemde konsolide net karı geçen yıla göre fazla değişim göstermeyerek 5 milyar 121 milyon TL olmuş, çeyreklik bazda ise dönemsel kar 1 milyar 238 milyar TL ile 1 milyar 206 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde, bizim beklentimiz olan 1 milyar 260 milyon TL’nin ise hafif altında gelmiştir.