Holding hisselerinde tarihi dönüş

Holding endeksi piyasaya karşı: XHOLD nereye?

Tarihsel olarak bakınca, holding endeksi için 2008 getirisini ancak yakaladığını görüyoruz. Mutlak değer olarak yükselmiş olsa da borsa endeksine göre performansı tepe seviyesini 15 yıl sonra yakalamış oldu. Oldukça anlamlı bir sinyal olarak düşünülebilir. Piyasanın verdiği sinyalleri farklı anlamlara çekebiliyor olsak da, bu tür “sıra dışı” anlatıma belki de nadiren rastlıyor olmaktayız.

Kantitatif model açısından değerlendirirsek, matematiğin gösterdiği birikimsel enerjiye gelmekteyiz: onlarca aya yayılan hareketlenme bizi farklı düşünmeye itmek zorunda bırakıyor. Bunca hareketin bir kurgu gereği olması mümkün değilse, gelişmeleri herkesin kabul edebileceği dille nasıl anlatabiliriz? Bunu matematikle çözmek en makul yol olabilir.

Bu sefer farklı mı?

Aylık bazda piyasa endeksine (BIST100) göre değerlendirince, geçmişte olduğu gibi seri halde gelen performans ayları görmekteyiz. Ancak, önceki serilerden farklı olarak son seferkinde çıkış noktası farklı görülmektedir. Bu sıra dışılık veya farklılık halini ortalamaya göre bakarak kıyaslayabiliriz. Böylece geçmişle kıyaslarken aynı dili konuşmuş oluruz.

Bir ölçü olarak, 21 aylık ortalamayı alalım: böylece kısa vadeli, hızlı hareket eden parayı değil, kurumsal bakışı temsil etmeye başlarız. Bir açıdan da yabancı sermayenin gelebileceği ilk duraklar üzerine durmuş oluruz.

Belki de en önemli soruya gelmiş oluruz: 15 yıl sonra gelen yabancı sermaye ne istiyor olabilir? Farklı karakter taşıyor mu? Sıcak para bunun neresindedir?

Ortalamalara dönersek

Aynı ortalamalar üzerinden sağlıklı iletişim kurabiliyoruz: 15 yıl önce “emlak balonu krizi”yle birlikte holdinglerden kaçış, piyasa endeksine göre daha fazla olmuştu. Referans takip edebileceğimiz 21 aylık ortalamadan aşağı doğru hızlı kopmalar görüldü: negatif sapmalar hızlıca yükseldi. İki yılsonunda, bu kırılganlık yerini ancak yumuşamaya bırakabildi.

Krizden bugüne toparlanma aylık bazda “piyasa üstü” kalmaya çalışmış olsa da, eski kayıpların getirdiği belirsizlik birikimi veya hafıza kalıntıları etkisi gösterdi, bunu düzenli olarak devam ettirdi.  Sonucunda 21 aylık ortalamadan pozitif sapma net şekilde görülemedi.

Anormalliklerin sonucuna gidiliyor

–  Yıllarca, referans ortalamasından pozitif sapmayı “net olarak” gösteremedi

–  Bu da demektir “piyasa üstü getiri” potansiyeli artmıştır

–  Takip edilebilecek ölçü olarak yine 21 veya 42 dönem ortalamalar kullanılabillir

–  Vade bakışına göre zaman ölçeği değişse de ana eğilim pozitiftir.