Hektaş 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (10.05.2023)

Hektaş Ticaret (HEKTS) 1Ç23 döneminde 56 Milyon TL net kar açıkladı.

Net kar yıllık bazda %74 azalış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %70 azaldı. Net kar marjı çeyreklik bazda 11,8 puan azalış göstererek %3,98 seviyesinde gerçekleşti. Net kardaki azalışta genel yönetim, pazarlama, finansman ve vergi giderleri etkili olmuştur.

Ciro yıllık bazda %31 artış gösterdi… Hektaş net satış geliri 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %31, 4Ç22’ye göre %20 artış kaydetti. Şirketin 2023 yılının ilk çeyreğinde bitki koruma, bitki besleme ve hayvan sağlığı iş kollarına ait ürünlerin satış miktarı 21.182.085 kg, tohum iş koluna ait ürünlerin satış miktarı da 1.565.592 adet olarak gerçekleşmiştir. Hayvan Sağlığı iş kolunda 3 aylık satışlar incelendiğinde, 2022 yılına kıyasla yaklaşık %176 seviyesinde satış hasılatında artışın olduğu dikkat çekmektedir. Bitki Koruma pazarı özelinde artan rekabet ve depremden kaynaklı aksamalar karşısında kampanya ve pazarlama stratejileri oluşturularak aksiyonlar alınmıştır.

Üretim miktarı ve kapasite kullanım oranları… Gebze (Bitki Koruma) üretim tesisinde teknik madde, sıvı form, herbisit sıvı form ve toz form çeşitlerinde bitki koruma ürünleri üretilmektedir. 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam 5.677.981 kg’dir. Gebze (Bitki Koruma) üretim tesisinde 2023 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı %118 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı için HEKTAŞ Gebze Üretim tesisinde yıllık 5.517 ton kapasite artışı gerçekleşmiştir. Niğde (Bitki Koruma) üretim tesisinde teknik madde, sıvı form, herbisit sıvı form ve toz form çeşitlerinde bitki koruma ürünleri üretilmektedir. 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam 1.983.800 kg’dir. Niğde (Bitki Koruma) üretim tesisinde 2023 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı %62 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı için FERBİS Niğde Üretim tesisinde yıllık 7.735 ton kapasite artışı gerçekleşmiştir. Adana (Organomineral Gübre) üretim tesisinde organomineral gübre üretilmektedir. 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam 7.537.500 kg’dir. Adana (Organomineral Gübre) üretim tesisinde 2023 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı %30 olarak gerçekleşmiştir. Ankara (Veteriner Tıbbi Ürünler) üretim tesisinde betalaktam flakon, betalaktam toz, steril flakon, tablet üretilmektedir. 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam 661.204 adettir. Ankara (Veteriner Tıbbi Ürünler) üretim tesisinde 2023 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı %22 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı için ARMA Ankara Üretim tesisinde yıllık 1.500.276 adet kapasite artışı gerçekleşmiştir.

Brüt kar ve FAVÖK artıyor… Şirketin brüt karı 2023 1.çeyrek sonu itibarıyla bir önceki yılın 1. çeyreğine kıyasla %22 artışla 536 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar’ı 2023 1. çeyrek sonunda %5 artış göstererek 399 Milyon TL’ye yükselmiştir. Şirketin brüt kar marjı önceki yıla göre 2,6 puan azalarak %38,05, FAVÖK marjı 7 puan azalarak %28,33, net kar marjı ise 15,7 puan azalarak %3,98 olarak gerçekleşmiştir.

Net borç ve özkaynaklarda artış… Şirketin net borç pozisyonu son çeyrekte %16 artış göstererek 6.6 milyar TL olurken özkaynakları ise %2 artış göstererek 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 445 Milyon TL artarak 1.966 Milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 36 Milyon TL, yatırım faaliyetlerinden 508 milyon TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden 990 milyon TL nakit girişi olmuştur.

Yatırımlar… Şirket Ankara ilinde, Hektaş Ticaret Türk A.Ş. altında veteriner ilaçları üretimi alanında ikinci bir üretim tesisi kurmaya, fizibilite çalışmaları sonucunda toplam yatırım tutarının 48.000.000,00 USD (Kırk sekiz Milyon Amerikan Doları) olarak planlanıp bütçelenmesine, kurulacak üretim tesisi GMP standartlarına uygun olacak şekilde inşaa edilerek hali hazırda üretimini gerçekleştirdiği ürünlerde kapasite artışına gidilmesine, ticari mal alım satımı ile ticareti gerçekleştirilen ürün porföyünün kendi üretim tesislerinde üretilmesine, halihazırda bulunmayan ürün portföyünün geliştirilmesine ve dolayısıyla hem yurt içi hem de yurtdışı pazarda etkinliğini artırarak farklı ürün gruplarıyla yeni pazar gelişiminin sağlanmasına karar vermiştir.Şirket pet mama pazarında üretici olarak yerini alma çalışmalarında sona gelinmiş olup, 40.336 m2 alan içinde kurulan “Pet Mama” üretim tesisinde deneme üretimleri yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır.

Değerlendirme… Şirketin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre azalan karını olumsuz buluyoruz. Azalan karlılıkta artan genel yönetim, pazarlama, finansman ve vergi giderleri etkili olmuştur. Şirketin borçluluk durumu artsa da net borç/FAVÖK rasyosunun 3,92 olması yönetilebilir düzeyde. Şirket marjlarındaki gerilemeyi özellikle %3,98’e gerileyen kar marjını olumsuz buluyoruz. Şirketin yüksek çarpanlarla fiyatladığını söyleyebiliriz. Hektaş’ın geleceğe yönelik yatırımlarını değerli bulmakla beraber artan giderler ile birlikte finansallardaki gerilemenin göze çarptığını söyleyebiliriz.

Kaynak: İntegral Yatırım