Halkbank 2020 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (13.11.2020)

Beklentilerin altında sonuçlar. Hedef fiyat 6,97 TL’den 6,20 TL’ye indirildi.

Tavsiye TUT
Hedef fiyat (TL) 6.20
Artış potansiyeli (%) 15%
Önceki Tavsiye TUT
Önceki hedef fiyat (TL) 6.97

Halkbank 3Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin altında 315 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %67 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 355 milyon TL olan tahminimizin ve 347 milyon TL olan piyasa beklentisinin %11 ve %9 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 2,090 milyon TL olup geçen yıla göre güçlü bir şekilde %126 artarak %6,7 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Banka 2020 ücret ve komisyon gelirleri bütçesinde aşağı yönlü, kredi riski maliyeti beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitmiştir. TL kredi büyümesi: %50, Net ücret ve komisyon gelirleri: Tek haneli azalma (Eski: Sabit), Kredi riski maliyeti: +80 baz puan (Eski: +40), Özkaynak karlılığı: Yüksek tek hane. Tüm zamanların en yüksek miktari olanTL 3,2 milyar tutarında ticari zarar (bunun yaklaşık %60’ı YP açık pozisyonuna aittir) çeyreğin ana negatif unsurudur ve karlılığı baskılamıştır. TL kredi-mevduat makasında beklentiden daha yüksek zayıflama, yılllık bazda marjlarda bütçe üstü performans, krediler ve mevduatlardaki pazar payı kayıpları, güçlü tahsilat performansı, kredi riski maliyetinde hafif iyileşme ve zayıflayan sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

3Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 8% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 6,97 TL olan hedef fiyatımızı 2020-22 kar beklentilerimizde yaptığımız revizyonlar sonrası 6,20 TL’ye indiriyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %15 artış potansiyeli bulunmaktadır.

Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 4,3x F/K (Benzerlerine göre %8 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %8,3 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında bütçe üstü performans, kredi-mevduat makasında beklenti üstü zayıflama. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda sınırlı 20 baz puan daralarak %3,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıllık olarak ise marjlar 240 baz puan genişleyerek bankanın 70 baz puan marj genişlemesi beklentisinin üstünde bir performans göstermiştir. TL kredi mevduat makası çeyreksel bazda bizim bekelntilerimizin üzerinde 95 baz puan zayıflamıştır.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde gayrinakdi kredilerin desteği ile kuvvetli toparlanma. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %28 artmış, yıllık bazda ise %5,4 seviyesinde azalmıştır.

Krediler ve mevduatta pazar payı kayıpları. Bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %6 büyüyerek kamu bankaların %7,7 çeyreksel büyüme performansının altında kalmıştır. YP krediler (dolar bazında) çeyreksel bazda %1,8 daralmıştır. Kredi kartlarında %30 seviyesinde güçlü büyüme gerçekleşmiştir. Kobi kredileri büyümesi %2,2 seviyesine gerilemiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım