Halkbank 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / GCM Yatırım – (20.02.2019)

Halkbank’ın dönemsel net karı beklentilere paralel…

Banka 20184Ç finansallarında kredilerden gelen faiz gelirlerinin yavaş artış göstermesi ve yüksek derecede artan TL mevduat maliyetlerinin etkisiyle net faiz gelirinde düşüş kaydetmiştir ve söz konusu durum karlılık üzerinde de baskılayıcı olmuştur. 20184Ç’de 1 milyar 953 milyon TL net faiz geliri elde eden banka, ilgili dönemde dönemsel 317 milyon TL net kar açıkladı ve piyasa beklentisi olan 321 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 330 milyon TL ile paralel gerçekleşti. Yılın genelinde konsolide kümülatif net kar ise 2 milyar 681 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yıla göre göre %32 oranında gerilemiştir. Dönemsel bazda yüksek mevduat maliyetleri, artan faaliyet giderleri ve düşük gelir yaratımı ile karda düşüş görülmesi normaldir. Artan kredi riskine bağlı olarak karşılık giderlerindeki artış yine kar açısından baskılayıcı olurken, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileri ve net ücret/komisyon gelirleri ise olumlu yönde katkıda bulunmuştur.

Banka’nın kredileri kurlardaki geri çekilmenin etkisiyle %4,7 geriledi. YP krediler ise döviz bazında sınırlı miktarda daraldı. Takipteki krediler ise kredilerdeki daralma ile birlikte %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Grup 2 kredilerin ise genel krediler içerisindeki payı %6,7 oranına yükseldi. Sermaye yeterlilik rasyosu ise %13,8 olarak gerçekleşmiş ve Ağustos ayındaki olağanüstü koşullar sonrasında BDDK’nın yeni metodolojisinin etkisinin kalkmasıyla beraber gerilemiştir.