Halk GYO 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (14.11.2022)

3Ç22 Finansal Analiz

Şirket 3Ç22 mali döneminde 20,4mn TL’lik net kâr açıkladı. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla net kârda %109’luk artış gerçekleşmiştir. Net kârdaki artışın temel nedenini net satış gelirlerinin çeyreklik %7, yıllık %141 artarak 47,4mn TL’ye yükselmesi oluşturmaktadır. Cari dönem hâsılatındaki artışın esas unsuru gayrimenkul satış gelirlerinin 13,4mn TL (yıllık %318) ve kira gelirlerinin 31,6mn TL (yıllık %113) düzeyinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Satışlara ilişkin maliyetin hem çeyreklik hem de yıllık bazda hâsılattan fazla artıp 11,2mn TL’ye yükselmesi kârlılığı baskılamaktadır. Maliyetlerdeki dikkate değer artışın tamamına yakını konut satış maliyeti (6,6mn TL) ve diğer giderlerden (4,1mn TL) meydana gelmektedir. Böylece 3Ç22’de brüt satış kârı çeyreklik %6 düşüş, yıllık %110’luk artışla 36,2mn TL olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri 3Ç22 döneminde 9,4mn TL ile görece düşük seyrini sürdürmüştür. 2Ç22’de 3,2mlr TL olarak gerçekleşen yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışının cari dönemde oluşmaması esas faaliyetlerinin kârı destekleyici etkisini sınırlamaktadır. Bu durumun etkisiyle esas faaliyet kârı (EFK) çeyreklik bazda dramatik bir düşüşle 27mn TL düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise %130 oranında bir artış görülmektedir. Şirket 3Ç22 döneminde çeyreklik %4 düşüş, yıllık %166 artışla 27,5mn TL’lik FAVÖK elde etmiştir. 3Ç22’de Şirket’in net finansman gideri 6,6mn TL tutarındadır.

Kâr marjlarını mevsimsel etkilerden arındırmak adına yıllık bazda değişimleri incelediğimizde, karışık bir görünüm gerçekleştiğini ancak salt operasyonel marjların %55 üzerinde seyrettiğini görmekteyiz; yalnızca net kâr marjı %43 değerini almıştır.

2022/09 bilanço kalemleri incelendiğinde, nakit ve nakit benzerlerinin TL cinsi vadeli mevduatlardaki düşüşten kaynaklı olarak 359,4mn TL’den 59,4mn TL’ye gerilediği görülmektedir. Net borç pozisyonunun 419,2mn TL’den 900,8mn TL seviyesine yükselmesi olumsuzdur. Halihazırda düşük seyreden likidite oranlarında meydana gelen gerileme olumsuz yönde dikkat çekmektedir. Şirketin 3Ç22 finansallarını nötr olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul