Halk Bankası 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (01.11.2016)

3Ç16 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endekse Paralel Getiri

Uzun Vadeli Öneri: A L

Kapanış Fiyatı (TL): 9,4

Hedef Fiyat (TL): 14,35

Beklentinin hafif altında net kar (-)

Halk Bankası 3Ç16 için 700 mn TL olan beklentimizin %10, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %9 altında 630 mln TL (çeyreksel %29 düşüş, yıllık %44 büyüme) net kar açıkladı. Açıklanan sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa beklentilerinin bir miktar altında gerçekleşti. Bankanın 3Ç’de net faiz gelirleri beklentimizden %6 daha iyi gerçekleşmesine karşın, 445 mn TL ile tahminlerimizin üzerinde ilave karşılık ayırması net karda aşağı yönlü sapmaya neden oldu. Bu nedenle 3Ç16 sonuçların hisse üzerine etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası için 14,35 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

 Halk Bankası’nın 3Ç’de YP kredilerde devam eden güçlü büyümenin desteği ile toplam kredileri bir önceki çeyreğe göre %4,1 büyüme kaydetti. Detay baktığımızda, Banka’nın konut kredilerinde çeyreksel bazda %6,5 artış ile Pazar payı %8,6’dan %8,9’a çıkarken, toplam kredilerde pazar payı %8,7’den %8,8’e yükseldi. Bankanın yıllık bazda kredi büyümesi %14,4 ile yıl sonu için %16,0 olarak bütçelenenin hafif altında seyretmesine karşın genel olarak yıl boyunca devam eden sektör ortalaması üzerinde kredi büyüme performansını ve pazar payı artışını olumlu buluyoruz. Ayrıca Halk Bankası’nın 3Ç mevduat büyümesi ise TL ağırlıklı olarak %5,5 ile beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

 2017 yılının başından itibaren bazı kredi türleri (gayrinakdi krediler, KOBİ ve ihracat kredileri vb.) için genel karşılık oranlarının artmasına bağlı olarak Halk Bankası’nın 3Ç’de hazırlık amaçlı ilave 445 mn TL karşılık ayırması temel olarak net kar tahminimizde aşağı yönlü baskıya neden oldu. Ayrıca dönem içerisinde yeni krediler için gerçekleşen 98 mn TL genel karşılık giderine karşın son düzenleme ile yeniden yapılandırma kapsamında kullandırılan krediler için genel karşılık oranlarında düşüş nedeniyle yaklaşık 118 mn TL karşılığın iptali net kardaki düşüşü bir miktar sınırladı. 445 mn TL’lik karşılık giderini hariç tuttuğumuzda net karda çeyreksel bazda %21,4 artış görülürken, düzeltilmiş özkaynak karlılığını ise %17,8 olarak hesaplıyoruz. (düzeltilmemiş özkaynak karlılığı: %14,8)

 Banka’nın 3Ç’de Net Faiz Gelirleri (NFG) çeyreksel %20 büyüme ile 1,88 mlr TL olurken, tahminimizden daha iyi gerçekleşen kredi-mevduat farkı nedeniyle NFG beklentimizin %6 üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde yüksek enflasyon nedeniyle TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artış beklentimize paralel NFG’ye olumlu yansıdı. Böylece bankanın net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre 50 bp artış kaydetti.

 2Ç’deki yaklaşık 74 mn TL’lik Visa birleşmesinden kaynaklanan gelirin 3Ç’de olmaması nedeniyle diğer faaliyet gelirleri önceki çeyreğe göre %61 gerilemesine rağmen, aynı dönemde NFG’de ve net ticari karda gerçekleşen güçlü artış toplam bankacılık gelirlerini olumlu etkiledi. Öte yandan artan karşılık giderlerine karşın, 3Ç’de faaliyet giderlerindeki sınırlı düşüş ve 71 mn TL’lik temettü geliri net kardaki düşüşü sınırladı.

 3Ç16’da Takipteki Krediler Oranı (TKO) %3,12 ile beklentimize paralel gelirken, %3,30 olan sektör ortalamasının bir miktar altında gerçekleşti. Aynı dönemde tüketici kredilerinde TKO %2,5 seviyesinde kalırken, KOBİ segmentinde ise önceki çeyrekte %2,0 olan TKO %2,2 seviyesine çıktı.

 Genel olarak kontrollü seyreden faaliyet giderlerinin yanı sıra tahminimizden daha iyi gerçekleşen temettü geliri nedeniyle Banka için 2,68 mlr TL olan 2016 yıl sonu net kar tahminimizi 2,89 mlr TL’ye yükseltiyoruz. Halk Bankası için 14,35 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!