Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (6.01.2022)

SAHOL; PHILSA ve PMSA paylarının devri / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY14.20
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 49%
Piyasa değeri TRY28,974 mln

 Sabancı Holding, sahip olduğu Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) paylarının tamamının Philip Morris Products S.A. (PM)’ya devri için Rekabet Kurumu’nun 24.12.2021 tarihli toplantısında verdiği izin doğrultusunda 5 Ocak tarihinde toplam 2.747.308.823 TL ödeme almıştır. Şirket, pay devir bedelinin %88’inin 9,3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge edildiği bilgisini de paylaşmıştır. İlgili devir nihai olmayıp, 2021 finansallarına göre düzenlemeye tutulduktan sonra tamamlanacaktır. Daha önceden açıklanan bir haberin devam eden süreci olmasına karşılık güçlü bir nakit akışı sağlamasından ötürü ilgili gelişmeyi SAHOL payları için sınırlı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

TCELL; Haber ve söylentilere ilişkin açıklama / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY20.16
Hedef Fiyat/Hisse TRY25.50
Getiri Potansiyeli 26%
HAO 54%
Piyasa değeri TRY44,352 mln

 IMTIS Holdings tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve U.S. Securities and Exchange Commission’a da bildirildiği üzere, Şirket’e 4 Ocak 2022 tarihli bir mektup ulaşmıştır. Bu mektupta IMTIS Holdings, %5’ten fazla pay sahipliğine dayanarak, Şirket’in, Türkiye Varlık Fonu tarafından aday gösterme veya oy imtiyazı kullanılmaksızın atanmış olan dört yönetim kurulu üyesinin azledilmesini ve yerlerine yeni adayların seçilmesinin yapılacak bir sonraki Genel Kurul’da görüşülmesini talep etmektedir. Şirket Genel Kurul sürecinde tabi olduğu mevzuat, düzenlemeler ve iç süreçleri kapsamında, her genel kurul öncesinde olduğu gibi, ilgili bildirim ve açıklamaları yapacaktır. Dün sabah IMTIS Holdings tarafından yapılan açıklama sonrasında kısmi baskı altında kalan TCELL payları için söz konusu açıklamayı nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten