Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (5.05.2020)

FROTO; 1Ç20 FAVÖK ve Net Kar rakamı beklentimizin ve konsensusun üzerinde geldi

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY61.00
Hedef Fiyat/Hisse TRY77.60
Getiri Potansiyeli 27%

 Ford Otosan, 1Ç20’de 9,367 milyon TL gelir (Konsensus: 9,210 milyon TL), 896 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 800 milyon TL) ve 629 milyon TL net kar (Konsensus: 504 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 1Ç20 FAVÖK ve Net kar rakamı hem tahminlerimizin hem de konsensusun üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif bir etkiye sahip olacağı düşüncesindeyiz.

 Ford Otosan’ın 1Ç20’de gelirleri yıllık bazda sabit kalmış olup 9,367 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Ç20 FAVÖK rakamı beklentimizin %14, konsensusun %12 üzerinde gerçeklemiş ve yıllık %15 yükseliş ile 896 milyon TL’ye ulaşmıştır. Ford, 1Ç20 FAVÖK marjını 120 baz puan arttırarak %9.6 seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Net kar beklentilerin %25 üzerinde, yıllık %32 artış ile 629 milyon TL olmuştur.

 Türkiye Otomotiv Pazarı satışları Ocak – Mart döneminde %41 artarak 127 bin adet olmuştur. Yıllık bazda tüm segmentlerde yükseliş görülmüş Mart ayının 2. Yarısına kadar olan süreçte yurt içi pazar satışları bu yükselişi desteklemiştir. 1Ç20’de Ford Otomotiv’in payı %10.7 seviyesinde gerçekleşmiş ve pazarda 4.sırada yer almıştır (1Ç19 Payı: %11,6).

 Ocak – Mart üretim adetleri ihracattaki düşüşün etkisiyle yıllık bazda %18 azalarak 80 bin adet seviyesinde kalmıştır (1Ç19 üretim adedi: 98 bin).

 Covid-19 salgının Avrupa’da daha erken etkisini göstermesinden dolayı Ford’un en önemli ihracat pazarları olan başta İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere hafif ticari araç satışlarında %23 düşüş gözlemlenmiştir. 1Ç20’de Ford Otosan’ın ihracat adetleri pazardaki daralma ve Ford’un satışlarına bağlı olarak yıllık %25 azalmış ve 66 bin adet olmuştur. İhracat adetlerindeki düşüşe rağmen, EUR’nun TL karşısında değer kazanmasıyla ihracat gelirlerindeki yıllık düşüş %8 ile sınırlı kalmıştır.

 Yurt içi satışları özellikle ilk 2.5 ay içerisinde ciddi anlamda yıllık bazda yükseliş göstererek %43 artmış ile 15 bin adet seviyesinde gerçekleşmiştir (1Ç19: 10.4 bin adet). Toplam satışlara baktığımızda ise satış adedi %18 düşüş ile 81.5 bin seviyesinde kalmıştır. (1Ç19: 99.6 bin adet)

 Şirket, ilk 3 ayda otomotiv sektöründe yaşanan zorluklara rağmen, ilk çeyrekte karlılığını arttırmayı başardı. Bu ortamda, (i) yurt içi satış adetlerindeki artış, (ii) başarılı satış stratejisi ve fiyatlama disiplini, (iii) maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi karlılığın sürdürülebilir ve yüksek olmasını sağladı düşüncesindeyiz.

 Şirket, 2020 yılı tahminlerini aşağı yönlü revize etti; (i) toplam otomotiv pazarı satışları 520 bin – 570 bin adet, (ii) yurt içi perakende satışları 55 bin – 65 bin / ihracat satış adetleri 225 bin – 235 bin / toplam satışlar 280 bin – 300 bin, (iii) 130 milyon -150 milyon EUR yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır. Bu beklentiler, salgının Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayılarak hazırlanmıştır.

ULKER; FAVÖK beklentileri aşarken 1Ç20’de net zarar açıkladı

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY23.60
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Ülker, konsolide 1Ç20’de 2,376 milyon TL gelir (Konsensus: 2,299 milyon TL), 415 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 389 milyon TL) ve 98 milyon TL net zarar (Konsensus: 177 milyon TL kar) açıkladı. Şirketin faaliyet karlılığı beklentilerin üzerinde gelirken, net kar beklentilerin altında kaldı. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif negatif etkisi olacağını düşünüyoruz.

 Ülker Bisküvi, 1Ç20’de gelirlerini yıllık %22 arttırarak 2,376 milyon TL’ye yükseltirken brüt kar rakamını yıllık %33 arttırarak 716 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Şirket’in 1Ç20 FAVÖK rakamı %25,7’lik bir yükseliş ile 415 milyon TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı da yıllık 50 baz puan artarak %17,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, 1Ç19’da 365 milyon TL net kar açıklarken, 1Ç20’de yatırım faaliyetlerinden giderlerdeki kayıptan dolayı 98 milyon TL zarar açıklamıştır.

 1Ç20’de atıştırmalık satış gelirlerinde %23,2’lik büyüme gerçekleşirken konsolide satış gelirleri hem Türkiye hem de yurtdışı operasyonlarında efektif fiyat stratejisi ve doğru ürün pazarlanmasından dolayı %22,3 artmayı başarmıştır. Buna ek olarak, konsolide atıştırmalık satış hacminde %5,3’lük bir artış gözlemlenmektedir.

 1. çeyrek satış hacimlerine bakıldığında bisküvi ve çikolata kategorisinde sırasıyla %1,8 ve %13,5’lık artış gözlemlenirken, kek kategorisinde %2,6’lık bir düşüş yaşanmıştır. 2020 yılı 1. çeyrek net satış rakamlarına baktığımızda, bisküvi, çikolata ve kek kategorilerinde sırasıyla %20,2, %29,5 ve %2’lik bir artış yaşanmıştır. Ülker, toplam atıştırmalık satışlarını yıllık %23,2’lik artış ile 2,376 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır.

 Türkiye operasyonlarında, hacimlerde yeni ürünlerin de desteği ile %3,9’luk bir artış görülmektedir. Satışlarını ise yıllık %22,7’lik artış ile 1,474 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır.

 Uluslararası operasyonlarında, atıştırmalık kategorisinde hacimlerini %8,7 arttırmıştır. Satışlar %24’lük yükseliş ile 901 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

KORDS; 1Ç20 FAVÖK ve net kar piyasa beklentisine yakın

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY10.88
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Kordsa, 1Ç20’de 1,199 milyon TL gelir (Konsensus: 1,153 milyon TL), 153 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 148 milyon TL) ve 59 milyon TL net kar (Konsensus: 55 milyon TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar ve net kar piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Kar marjları ve net karda görülen yıllık azalış dikkate alındığında hissenin sonuçlara tepkisinin sınırlı olumsuz olabileceği düşüncesindeyiz.

 Kordsa’nın satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5 oranında azaldı.

 FAVÖK marjında 1Ç19’a kıyasla 2,8 yüzde puanlık düşüş görülürken, FAVÖK yıllık %23 azalışla 153 milyon TL oldu.

 Finansman giderleri altında kaydedilen faiz giderleri ve türev zararları kalemlerinde de artış görülürken, Şirket ilk çeyreği yıllık %37 azalışla 59 milyon TL net karla tamamladı.

ISMEN; 1Ç20 Finansalları Değerlendirmesi

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY5.43
Hedef Fiyat/Hisse 5.77
Getiri Potansiyeli 6%

 İş Yatırım 1Ç20 finansal sonuçlarını dün açıkladı. Konsolide finansallara göre şirket bu dönemde 113.2 milyon TL kar elde ederek, geçen yılın aynı dönemine göre %25.2 oranında artırmıştır. Şirketin kar rakamı 2019 son çeyreğine göre ise %23 oranında artış göstermiştir.

 Özsermaye karlılığı %42.9% seviyesinde gerçekleşmiştir.

 Ana iş kolu olan aracı kurum performansının olumlu seyrini koruduğunu düşünüyoruz. 2019 tüm yılda 219 milyon TL olan hizmet gelirlerinin 1Ç20’de 110 milyon TL’ye ulaştığını görüyoruz.

 Genel faiz hadlerindeki gerilemeye bağlı olarak faiz gelirlerinde bir gerileme olsa da, işlem hacmindeki artışın bunu fazlası ile kompanse ettiğini görüyoruz.

 ISMEN; 2020 beklentilerimize göre 4.81x F/K, 1.18x F/DD çarpanları ve %32.3 özsermaye karlılığı ile işlem görmektedir. COVID döneminde hizmetlerini kesintisi olarak sürdüren şirketin 2Ç20 döneminde pek çok şirketin aksine bir gelir kaybı yaşamayacağını düşünüyoruz. %30 sürdürülebilir özsermaye karlılığı ve %22 sermaye maliyeti ile hisse için hedef fiyatı 5.77 TL olan hedef fiyatımızı ve AL olan önerimizi koruyoruz.

 Şirket 6 Mayıs Çarşamba günü bir telekonferans düzenleyecektir. Olası revizyonlarımızı bu telekonferans sonrasında gözden geçireceğiz.

BIMAS; Temettü ödemesinde revizyon

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY53.65
Hedef Fiyat/Hisse TRY54.50
Getiri Potansiyeli 2%

 Bim, TTK’ya geçici madde ile eklenen 2019 karının %25’ini aşan temettü ödemelerinin 30.09.2020 sonrasına ertelenmesine ilişkin maddeye uyum sağlayabilmek için 2019 yılında yapılacak temettü ödemesi tutarında revizyona gitti. Temettü ödeme tarihi 13 Mayıs 2020 olarak belirlendi. Yapılan revizyonun toplam ödenecek temettü tutarından düşük kaldığından hisse performansı üzerinde hafif negatif bir etki yapmasını bekliyoruz.

 4 Mart tarihinde yapılan kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin açıklamada, 2 taksitte ödenecek şeklinde hisse başına brüt 2 TL temettü dağıtımı teklif edilmişti.

 Bim YK, TTK’ye eklenen geçici maddeye uyum sağlamak amacıyla temettü ödeme tutarını hisse başına brüt 0,50 TL dağıtılmak üzere 5 Mayıs 2020 tarihinde toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir. 4 Mayıs kapanışı itibariyle temettü verimliliği %0,93 seviyesindedir.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN