Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (4.04.2022)

TUPRS; Majör ürün karlılıklarında iyileşme / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY227.40
Hedef Fiyat/Hisse TRY274.00
Getiri Potansiyeli 20%
HAO 49%
Piyasa değeri TRY56,945 mln

Tüpraş, yayımladığı Nisan ayı yatırımcı sunumunda Mart ayına ilişkin ürün karlılığı bilgilerini paylaştı. Buna göre, dizel ürün karlılığı Şubat ayına göre 19,8 dolar/varil iyileşmeyle 31,6 dolar/varil seviyesine yükseldi (Mart 2021: 3,7 dolar/varil). Jet yakıtı marjı da benzer şekilde iyileşerek Şubat ayına göre 14,6 dolar/varil artışla 24,0 dolar/varil seviyesine yükseldi (Mart 2021: 0,9 dolar/varil). Benzin ürün karlılığı ise Şubat ayına göre 0,2 dolar/varil gerileyerek 12,5 dolar/varil seviyesinde gerçekleşti (Mart 2021: 10,4 dolar/varil). Toplam satışlar içerisinde önemli bir paya sahip olmayan nafta, LPG ve yüksek kükürtlü fuel oil tarafında da aşağı yönlü seyrin olduğunu söyleyebiliriz. Maliyet tarafına bakıldığında ise Ural petrol-Brent farkının Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle oldukça genişlediğini, diğer bölge petrol fiyat farklarında ise genel olarak daralmanın hakim olduğunu görüyoruz. Tüpraş’ın toplam satışları içerisinde yaklaşık %54 paya sahip olmaları dolayısıyla jet yakıtı ve dizel karlılıklarındaki artışları olumlu karşılıyoruz. Tüpraş hissesini 274,00 TL 12-aylık hedef fiyatımızla Model portföyümüzde de taşımaya devam ettiğimizi hatırlatmak isteriz.

KONTR; Maddi duran varlık alımı / nötr

Şirket’in 08.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Şirket’in büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, M.Ayazağa mahallesinde 8604 ada, 12 parselde kayıtlı kat mülkiyetli taşınmazın, asma katlı dükkan niteliğindeki 1 nolu bağımsız bölümü, asma katlı dükkan niteliğindeki 2 nolu bağımsız bölümü, büro niteliğindeki 3 nolu bağımsız bölümü, büro niteliğindeki 4 nolu bağımsız bölümü, büro niteliğindeki 5 nolu bağımsız bölümü ve büro niteliğindeki 6 nolu bağımsız bölümü toplam 45 milyon TL bedelle satın alınmıştır. İlgili haberin KONTR payları üzerinde önemli etki yaratacağını düşünmüyoruz.

FONET; İhale sonucu / sınırlı olumlu

▪ Şirket, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 17.03.2022 tarihinde duyurusu yapılan “36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesini kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 6.498.864,00 TL’dir.

▪ İlgili haberin FONET hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

CIMSA; Maddi duran varlık satışına ilişkin Rekabet Kurumu incelemesinin zaman aşımına uğraması / sınırlı olumsuz

Şirketin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 127 milyon USD karşılığı Türk Lirası bedelle Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.’ye devrine ilişkin 24.09.2021 tarihinde bir Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmış; ve Şirketin aynı tarihli özel durum açıklamasında söz konusu varlık devirlerinin Rekabet Kurulu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması koşuluyla ve bu onaylar alındıktan sonra gerçekleştirilebileceği duyurulmuştu. Konuya ilişkin Rekabet Kurumu nezdindeki başvurunun, Rekabet Kurulu’nun 24.02.2022 tarih ve 22-10/142-M sayılı kararı ile nihai incelemeye alınmış ve halihazırda bu incelemenin sonuçlanmamış olduğu dikkate alınarak, bahse konu Varlık Satış Sözleşmesi, sözleşmedeki ön şartların gerçekleşme zamanaşımının dolmuş olması sebebiyle yürürlükten kalkmıştır. Önümüzdeki günlerde söz konusu varlık satışına ilişkin şirket tarafından gelecek haber akışını takip etmekle birlikte son dönemde çoğu emtia sektörüne benzer şekilde çimento sektöründe de enerji maliyetlerindeki yükselişin de etkisiyle ciddi fiyat artışlarının yaşanması ve Çimsa özelinde operasyonel performans, beyaz çimento etkisi ve yurt dışı büyüme hikayesi ayrıca karlılık ve mevcut çarpanlarla beraber şirketi beğenmeye devam ediyoruz. Çimsa aynı zamanda döngüsel portföyümüzde bulunmakta. İlgili gelişmeyi CIMSA payları açısından sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

MGROS; Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.’de ki pay sahipliğinin artırılması / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY48.06
Hedef Fiyat/Hisse TRY59.10
Getiri Potansiyeli 23%
HAO 51%
Piyasa değeri TRY8,701 mln

Şirketin 25% oranında iştiraki Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.’nin (“Paket Lojistik”) diğer hissedarlarının sahip olduğu 279.718 TL nominal değerli 279.718 adet payın 104.499.845 TL karşılığında Şirket tarafından peşin ödenerek satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu hisse devri 01.04.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketin Paket Lojistik’teki pay sahipliği %75’e yükselmiştir. İlgili haberi MGROS hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten