Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (3.11.2021)

AKSEN; Irak enerji ihracatı anlaşmasının 2 yıl süreyle uzatılması başvurusu / nötr – Mali Enerji Santrali kurulu gücünün 60 MW seviyesine ulaşması / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY7.31
Hedef Fiyat/Hisse TRY8.45
Getiri Potansiyeli 16%
HAO 21%

 Aksa Enerji Üretim A.Ş’nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı “Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.”, ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak’a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetlerini 24 Ocak 2021’den bu yana sürdürmektedir. Şirket, anlaşma kapsamında ihracatın 2 yıl süreyle uzatımı için EPDK’ya başvuruda bulunmuştur.

 Şirket tarafından yayınlanan 28 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da paylaşıldığı üzere, Mali Enerji Santrali’ndeki mevcut 40 MW kurulu güce ek olarak devreye alınması planlanan 20 MW kurulu gücün %85’i (17 MW) devreye alınmıştı, geri kalan 3 MW kurulu gücün de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenmekteydi. 2 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Mali Enerji Santrali’nde 20 MW’lık ek kapasitenin tamamı devreye alınmış olup, kurulu güç 57 MW’dan 60 MW’a ulaşmıştır. Böylelikle Aksa Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.966 MW’a yükselmiştir.

 Son 12 ayda relatif hisse getirisi %71 olan son 1 ayda ise endeksin %2 altında performans gösteren hissede bu haberlerin mevcut durumda hisse üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Ancak Irak ihracat faaliyetinin devamlılığının sağlanmasının ve Mali’de ek kurulu gücün devreye alınmasının şirketin gelecekteki operasyonel hacmine katkıda bulunabilecek olması açısından sınırlı olumlu olarak da algılanabileceğini belirtmekte fayda görüyoruz. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 12,12x F/K ve 6,18x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 Yurt içi kurulu gücü 1.470 MW, yurt dışı kurulu gücü 496 MW’dir. 740 MW’lik kurulu güce sahip olması beklenen Özbekistan yatırımı Ocak 2021’de başlamış olup Şubat 2022’ye kadar tamamlanmasını beklemekteyiz.

 Operasyonel sonuçlardan izleyebildiğimiz üzere stratejik ve efektif santral yatırımlarının yapıldığını, bu yatırımların yapıldığı ülkelerde/bölgelerde karlı fiyat ve alım anlaşmalarının operasyonel sonuçlara yansıdığını görmekteyiz.

 Şirket’in 3Ç21 sonuçları henüz açıklanmamış olup 2Ç21’de satış gelirleri yıllık bazda %62 yükselerek 2.620 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Şirket, satış gelirlerinin %84’ünü yurt içi operasyonlarından, %16’sını yurt dışı operasyonlarından sağlamıştır. Toplam satış gelirlerine bakıldığında üretimin üzerinde kalan bir satış hacmi görülmüş olup bu hacim, firmanın iştiraki olan ve kendi üretim operasyonu bulunmayan Aksa Aksen firmasının alım-satım yapıyor olmasından kaynaklanmıştır.

 2Ç21’de satış gelirlerinde ve operasyonel kar marjlarında beklentilerin üzerinde güçlü sonuçlar açıklamış olan AKSEN hissesinde AL tavsiyesi ile 8,45 TL (12 ay) hedef fiyatımız bulunuyor. Ancak 3Ç21 sonuçlarının açıklanması ile beraber hedef fiyat ve derecelendirmemizi yeniden gözden geçirmeyi planlamaktayız.

ENJSA; 3Ç21’de yıllık bazda FAVÖK rakamı beklentilerin altında kalırken net kar
beklentileri aştı / nötr

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY11.52
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 20%

 Enerjisa Enerji, 3Ç21’de 8.395 milyon TL satış geliri (Kons.: 6.276 milyon TL), 1.365 milyon TL FAVÖK (Kons: 1.632 milyon TL) ve 534 milyon TL net kar (Kons: 515 milyon TL) açıkladı. 3Ç21 sonuçlarında satış geliri ve net kar rakamı beklentilerin üzerinde seyrederken FAVÖK rakamı ise beklentilerin altında kaldı. Konsensusa 5 kurum katılmıştır. Sonuçların hisse üzerinde önemli bir etki yaratacağını düşünmüyoruz.

 3Ç21’de satış gelirleri yıllık bazda %45 ile güçlü artarak 8.395 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Küresel olarak elektrik fiyatlarına baktığımızda, spot doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmak üzere bir artış izlenmiştir. Türkiye gün öncesi elektrik fiyatlarında bir önceki yıla göre %76 ve bir önceki çeyreğe göre %49 artış (çeyreksel ortalama fiyatlar) gözlenmiştir. Şirket’in dağıtım iş kolu, konsolide faaliyet gelirlerinin yaklaşık %85’ini oluşturmaktadır. Elektrik fiyatlarındaki değişimlerin, dağıtım gelirleri üzerinde oldukça sınırlı olmakla beraber etkisi bulunmaktadır.

 Şirket’in 9A21’de yatırım harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %60 artış göstermiştir. Yatırım harcamaları geri ödemeleri 9A20’de 1.006 milyon TL iken, 9A21’de yatırım tavanındaki artış ve önceki tarife dönemlerine ait toplam ek yatırımların Ocak 2021’den itibaren düzenli geri ödemelerine bağlı olarak 570 milyon TL artış göstererek, 1.576 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar geçmiş tarife dönemle içerisinde istisnai yatırım harcamaları geri ödemeleri bulunmamaktadır (339 milyon TL).

 3Ç21’de, FAVÖK yıllık bazda %22 oranında artarak 1.365 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.Açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerin %16 altında seyretmiştir. Hem beklenenin %34 üzerinde açıklanan net satışlar, hem de FAVÖK rakamının beklentilerin altında gelmesi ile FAVÖK marjı da beklentilerin altında açıklanmıştır. 3Ç20’ye göre de yıllık bazda FAVÖK marjı 3,1 puan daralarak %16,3 olmuştur. Bu daralmada satılan mal maliyetlerinde izlenen artış ile brüt kar marjının 3Ç21’de yıllık bazda 3,1 puan daralmasının da etkileri görülmüştür.

 Şirket 3Ç21’de, yıllık bazda %16 oranında daralarak 534 milyon TL seviyesine gerileyen bir net kar rakamı açıklamıştır. Net kar marjı 3Ç21’de geçmiş yılın net kar marjının 4,6 puan altındadır. Ancak 3Ç21 net kar konsensus rakamına baktığımızda,açıklanan net kar rakamının konsensusun % 4 üzerinde olduğunu görüyoruz.

 2020 yılsonunda 2,7x seviyesinde olan Net borç / FAVÖK rakamı, finansal borçlanmada artış izlenmesine rağmen, bu döneme göre hafif artan FAVÖK rakamının desteği ile 3Ç21’de 2,5x seviyesine gerilemiştir. 3Ç21’de net borç rakamı 10.115 milyon TL’dir. Şirket’in kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak satılan enerjinin birim fiyat/tarifeleri üzerinden düzenlenmesiyle yönetilmektedir.

 Şirket 2021 yılsonu beklentilerini kısmi olarak revize etmiştir. (i)Faaliyet geliri büyümesini %15-%20 aralığından %18-%20 büyüme aralığına arttırmıştır. (ii) Düzenlemeye tabi varlık tabanı beklentisi, en az 11,2 milyar TL olmak üzere değişmemiştir. (iii) Baz alınan net kar beklentisi, 2,0 milyar TL olup sabit kalmıştır. (vi) Faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı beklentisi, en az 1,8 milyar TL seviyesinden 1,5 -1,8 milyar TL aralığına indirgenmiştir.

 Genel değerlendirme: Satış gelirleri güçlü artan Şirket’in, yıllık bazda azalan net karının ve hafif artan FAVÖK rakamının da etkisiyle 3Ç21’de kar marjları bir miktar daralmıştır. Ancak mevcut marjlar da olumlu bir karlılık tablosu sergilemeye devam etmiştir. ENJSA hissesi son 12 ayda relatif olarak endeksin %2 altında performans gösterirken son 1 ayda ise %2 üzerinde getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 10,93x F/K ve 5,97x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

SASA; Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi, Pet Cips Yatırımı / olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY30.10
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 18%

 Sasa Polyester, yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD olan, yıllık 350.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı aldığını duyurdu. Yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 500 milyon USD olması hedefleniyor. Yatırımı, kapasite artışı ve operasyonel sonuçlarına katkısı açısından olumlu değerlendiriyoruz. Yılın başından beri güçlü bir performans gösteren hissenin (nominal %100, relatif %93 getiri) son 3 aylık dönemde ise endekse görece %6 gerisinde kaldığını belirtiriz.

 9A21’de ürün gruplarının üretiminde ton bazında, polyester elyaf için %24, polyester cips için %117, poy için %329, dmt için %15 ve polyester iplik için %34 oranında olmak üzere yıllık bazda artışlar gerçekleşmiştir. Şirketin 1.085.000 ton/yıl’ı PTA bazlı üretim kapasitesi, 280.000 ton/yıl DMT üretim kapasitesi, 510.000 ton/yıl elyaf, 397.000 ton/yıl poy, 178.000 ton/yıl iplik ve 548.500 ton/yıl polyester cips ve 24.000 ton/yıl SSP cips kapasitesi mevcuttur.

TTKOM; Ertelenmiş vergi geliri dolayısıyla 3Ç21 net karı beklentilerin üzerinde
geldi / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY7.72
Hedef Fiyat/Hisse TRY10.72
Getiri Potansiyeli 39%
HAO 13%

 Türk Telekom, 3Ç21’de 8.640 milyon TL gelir (Konsensus: 8.461 milyon TL / Deniz Yatırım: 8.544 milyon TL), 4.009 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 4.009 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.930 milyon TL) ve 2.050 milyon TL ana ortaklık net karı (Konsensus: 1.385 milyon TL / Deniz Yatırım: 1.530 milyon TL) açıkladı. 3Ç21 FAVÖK rakamı beklentiler ile uyumlu gelirken, net kar rakamı ertelenmiş vergi gelirinin katkısıyla beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz.

 Türk Telekom, 3Ç21’de satış gelirlerini yıllık %17 artış ile 8.640 milyon TL seviyesine yükseltmiştir.

 Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %17 artarak 4.009 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 3Ç21’de FAVÖK marjında da yıllık bazda 0,2 puanlık bir azalış olmuştur.

 Genel değerlendirme: Mevcutta TTKOM hissesinde 12-aylık hedef fiyatımız 10,72 TL seviyesinde, önerimiz de AL yönünde bulunuyor. Hisse, yıl başından bu yana endeksin %6 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 4,7x F/K ve 3,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten