Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (29.12.2021)

ARDYZ; Kar payı dağıtım kararı / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY7.36
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 75%
Piyasa değeri TRY1,251 mln

 02 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 30 Aralık 2021 olarak belirlenmesi hususları, 28 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek onaylanmıştır. Sermaye artırım sonrası 170.000.000 TL Şirket sermayesi, MKK sisteminde güncellenmiştir. Eski sermaye olan 23.875.000 TL üzerinden hesaplanan kar dağıtım tablolusu 170.000.000 TL ‘ye göre ve 21.12.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan kar payı stopaj oranlarının %15’ten %10’a düşürülmesi sonrasında net dağıtılabilir dönem karı revize edilmiştir. İlgili tabloda net dağıtılabilir toplam kar payı 310.3 bin TL olup kayıt tarihi 31.12.2021, ödeme tarihi 03.01.2022’dir, peşin şekilde ödenecektir. İlgili haberin, hisse üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

EKGYO; Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için sözleşme imzalanması / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY2.20
Hedef Fiyat/Hisse TRY3.00
Getiri Potansiyeli 36%
HAO 51%
Piyasa değeri TRY8,360 mln

 EKGYO tarafından 28.12.2021’de yapılan KAP açıklaması ile, Şirket’in ihale ettiği İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3464/1 Parsel İnşaatı İle Park Düzenleme İşi için Yüklenici Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Aydur Yapı A.Ş. İş Ortaklığı ile 27.12.2021 tarihinde 274.000.000 TL + KDV bedelinde sözleşme imzalandığı bilgisi paylaşıldı. İlgili gelişmeyi şirket payları için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

HALKB & HLGYO; Adapazarı Projesi iş birliği protokolü / olumlu

Halk Bankasi
Bloomberg Kodu HALKB TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY4.58
Hedef Fiyat/Hisse TRY5.80
Getiri Potansiyeli 27%
HAO 23%
Piyasa değeri TRY11,330 mln

Halk G.M.Y.O.
Bloomberg Kodu HLGYO TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY2.35
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 21%
Piyasa değeri TRY2,397 mln

 Halkbank’a borçlu durumdaki Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş, grup firması olan Faver Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Halkbank ve Halk Gayrimenkul arasında Adapazarı mevkili 59.314,46 m2 büyüklüğündeki arazi üzerinde proje geliştirmek üzere İş Birliği Protokolü imzalandığı duyurulmuştur. Projeden elde edilecek gelirin %65’inin yüklenici firma olan Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’ye, %30’unun Halkbank’a ve %5’inin Halk Gayrimenkul’e paylaştırılması kararlaştırılmıştır. Halk Gayrimenkul’un asgari hasılat payı tutarının 30 milyon TL olması beklenmektedir. İlgili gelişmenin hisse fiyatı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

KORDS; Kordsa Inc sermaye artırımına katılım / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY29.62
Hedef Fiyat/Hisse TRY41.50
Getiri Potansiyeli 40%
HAO 28%
Piyasa değeri TRY5,762 mln

 Şirket’in 7 Aralık 2021 tarih 2021/29 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile, %100 bağlı ortaklığı olan Amerika’da mukim Kordsa Inc.’in 25 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye artırımına katılım kararı alınmıştır. Karar gereği Kordsa Inc.’in gerçekleştireceği sermaye artırımına, Şirket’in Kordsa Inc. nezdindeki hissedarlık oranı olan %100 oranında katılım sağlanmıştır. Kordsa Inc.’in 24 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca sermaye artırım işlemi tamamlanmış olup konuyla ilgili olarak Şirketçe aynı tarihte özel durum açıklaması yapılmıştır. Kordsa Inc.’in, Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olması ve Şirket finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanması dolayısıyla, anılan sermaye artırımının Şirket’in konsolide finansal tablolarına bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, ilgili açıklamayı KORDS payları için nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten