Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (12.05.2022)

AGHOL; Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. paylarının satımı / olumlu

▪ Şirketi’in %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye’deki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye’deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirket ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya’da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana’nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana’nın, Katar’daki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır.

▪ Pay devrinin tamamlanması pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine bağlı olarak devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanması öngörülmektedir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden payların devir bedeli, 54.500.000 USD tutarı üzerinden Anadolu Restoran’ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir. Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon USD olması öngörülmektedir.

▪ Yapılan pay satımının Şirket’in mevcut net nakit ve net yabancı para pozisyonu değerlendirilerek borçluluk haritası incelendiğinde, ilgili açıklamanın AGHOL hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

DOAS; Telekonferans Notları

Genel değerlendirme: Doğuş Otomotiv, 2022’nin ilk çeyreğinde, yıllık bazda %145 artışla 997 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Aynı dönemde net kâr marjı geçtiğimiz sene aynı döneme göre 7,2 puan artışla %13,8 seviyesine ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %17 artarak 7.240 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK de yıllık %114 artışla 1.201 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 1Ç22’de FAVÖK marjı yıllık bazda 7,5 puan artarak %16,6 seviyesine ulaştı.

SAHOL; Telekonferans Notları

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY20.16
Hedef Fiyat/Hisse TRY27.40
Getiri Potansiyeli 36%

Genel değerlendirme: Sabancı Holding, yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda %371 artışla 8.251 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Bu çerçevede, net kar marjı da yıllık bazda 38,0 puan artarak %66,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten