Gümüş ne olacak?

Gümüş parlayacak mı?

Ons değerleme açısında bakarsak, gümüş, altın karşısında kaybettirmeye devam ediyor: 2021 yılından bu yana belirgin kayıplar sonucu fark altın lehine açılmış olsa da beklentiler dengenin sağlanacağı yönünde ama piyasa gerçekleri de hareketli ortalamalar üzerinden çizilmeye devam ediyor. Piyasayı yorumlama şekli farklı olunca, beklentiler ve gerçekler arası makas da açılmış olmaktadır.

Ortalamaları, çizgileri açıklamak

Temel olarak, açıklayamadığımız her piyasa gelişmesini, yorumlayamayışımıza bağlayabiliriz. Hareketli ortalamalara veya destek/direnç kavramına bağımlı kalırken, tanımları değiştirmeyi dahi düşünmeden kolaycı bir şekilde ilerliyoruz. Tanımları değiştirmenin anlamı: çizgilere ve geometriye radikal bakışla yeni bir yorum katmaktan geçmektedir.

Örneğin: ortalamayı kesmesini hareket planı parçası olarak düşünürken, bu işlemi başlatan güçlerin niyetini sorgulayamayız, anlamanın başlangıcını gösteremeyiz. Bu şartlanma kırılmadıkça, kısır döngü devam ediyor olacaktır.

Piyasalar ilişkisiz değildir: Günlük ticaretimizde de bunun vakalarını yaşamaktayız. Üretim-tüketim dengesini belirleyen sermaye akımları aslında kendisini odağa çekecek hareketi yaparak insan doğası üzerine yeni planlar kurmaktadır. Tersten okursak: işaretlerin olduğu her alanda model kurmak mümkündür. Matematiğe dayalı model, sözlü gelişmeleri dışlar veya sayısallaştırabildiği sürece hesaba katar.

Gümüş neden yükseldi?

Geçmişte, 6 yıllık bir dönemde ons gümüş 5 misli yükseliş yapmıştı. Ekonomik gerekçelerle işlenemeyecek bu durum elbette yukarıda belirttiğimiz sermaye akımlarının planı sonucu idi. Bu varsayıma göre tüm piyasayı anlamaya çalışabiliriz.

– bu hızlı yükselişin temel sebebi piyasa yüklerindeki hafifleme idi

– bilinen tersine ortalamanın baskı görmesi satış algısı üretse de amaç sonraki döngüye hazırlıktır

– sonraki döngünün doğası geçmişin kırılmalarıyla belirlenir ve hedefi buna göre oluşur

– reel getiri/götürü hesabını göreceli bir referans noktasına göre yapmak sağlıklıdır

Gümüş neden düştü?

Geniş pencerede 10 misli performans gösteren gümüş, kazancının %66sını geri vererek destek arayışında görünüyor olsa da reel getiri/götürü hesabı yapmak gerekir. Buna göre belirlenecek eşik üzeri ve altı hareketlere bakarak düşüşlerin sebebini açıklamak mümkündür.

Gerilimler yükselen/düşen trendi besler

– haftalık bazda takip edersek: geçmişten gelen reel getiri (pozitif yük, model gereği) baskı üretmeye devam ediyor

– bu baskı ortalamalar arası gerilim üretmeye devam edecektir

– gerilim, ortalamalar arası makasın açılmasına sebep olacaktır

– geçmişte 17 $ seviyelerinden geçen “kütle çekim merkezi” ortalamasından aşırı negatif sapma düzeltme getirmişti

– bu düzeltme sonucu 10 $ üzeri yükselme görülmüştü

– son durumda çekim merkezi 19.50 $ seviyesinden geçmek üzeredir

– buna göre pozitif/negatif sapmalar düzeltme getirecektir (geçmişteki gibi)