Yeni Türkk Ticaret Kanunu Onaylandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’u onayladı.

1535 maddelik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, iş hayatında yeni dönemin kapısını da açtı. Şehirlerarası yolculuklarda kötü kokan yiyecek yenilmemesini, canlı hayvan taşınmamasını, kamyon ve dolmuşlarda tampon yazıların kaldırılmasını, yolcuların gemi kazalarında tazminat almasını öngören yasa, günlük hayata da yenilikler getirecek. Türk hukukuna ‘sorumluluk sigortası’ kavramı getiren kanun, yanlış tedavi uygulayan doktorun, yanlış savunma yapan avukatın, kötü yönetim sergileyen şirket yetkilisinin sorumluluk sigortası kapsamında tazminat ödemesini de öngörüyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

Biletin 3 katı tazminat

Sefer herhangi bir sebeple yapılamamışsa harekette yolcunun katlanamayacağı zaman diliminde gecikme olursa; yolcu, sözleşmeden cayıp ödediği ücreti ve varsa zararını isteyebilecek. Yolcu, aksine bir sözleşme yoksa, bagajı için ayrı ücret ödemeyecek. Firmalara, hizmetten doğan kusurları için de sorumluluk yükleniyor. Herhangi bir zarar ispat edilmese bile firma, bilet bedelinin 3 katı tazminat ödeyecek. Kurala uymayan araç sürücülerine ve sahiplerine 100-1500 TL arasında idari para cezası verilecek. Firma, yolcuların kazaya uğramalarından doğacak zararı tazmin edecek. Ancak, kazanın en yüksek özenin gösterilmesine rağmen kaçınılmaz bir nedenden olduğu ispat ederse tazminat ödemeyecek. Yolcular, gemi kazalarında tazminat alma hakkına kavuşacak. Taşıyan, alabora olma, karaya oturma, çarpma, yangın ve arıza nedeniyle meydana gelen gemi kazası yüzünden yolcunun ölmesi veya yaralanmasından doğan zarardan sorumlu olacak. Sorumluluk, yolcu başına her kaza için 250 bin özel çekme hakkıyla (yaklaşık 1 milyon TL ile) sınırlı olacak. Sigorta yaptırmayan 12 kişiden fazla yolcu kapasiteli gemilerin limandan çıkışına izin verilmeyecek. Bu durum Turist taşıyan teknelerle İstanbul Boğazı’nda yolcu taşımacılığı yapanlar da etkilenecek.

Grup sigortası da yapılacak

HAYAT sigortası konusunda, AB mevzuatına uygun hükümler içeren yasaya göre, sigorta yatıranlar, sigortacının cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren 15 gün içinde sözleşmeden vazgeçebilecek. Grup sigortasına olanak tanınacak. En az 10 kişiden oluşan grup lehine tek sözleşmeyle sigorta yapılabilecek.

Zararı doğrudan sigorta üstlenecek

TÜRK Ticaret Kanunu ile meslekleri gereği bir hata yapıp, tazminat talebiyle karşılaşacağını düşünen kişilerin düzenleyeceği sözleşmelerle ilgili olarak, sorumluluk sigortaları kavramı Türk hukukuna ilk defa girdi. Zarar gören, uğradığı zararı doğrudan sigortacıdan isteyebilecek. Sigortacı, sigortalının sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sorumluluğu nedeniyle zarar görene tazminat ödeyecek. Yanlış tedavi uygulayan doktor, yanlış savunma yapan avukat, kötü yönetim sergileyen şirket yetkilisi tazminat taleplerini, sorumluluk sigortası kapsamında karşılayabilecek.

Kapıdan satışlar saldırgan sayılacak

Kanuna göre, fikri mülkiyet hakkı ile finans sektöründe faaliyet gösteren kiralama, finansal kiralama (factoring) gibi şirketler başta olmak üzere çeşitli finans kurum ve kuruluşlarına ilişkin mevzuattan doğan davalar, ticari davalar arasında yer alacak.
Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenecek; kanuni, anapara ve temerrüt faizi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Bileşik faiz uygulamasına son verilecek.
Kanuna göre, şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, elektronik ortamda yapılabilecek.
Evin kapısına (kapıdan) gelerek veya yoldan çevirerek yapılan satışlar, saldırgan satış yöntemi olarak değerlendirilecek.

Şirketler bölünebilecek

Kooperatifler ticaret şirketi sayılacak. Ticaret şirketleri; kolektif, komandit, anonim, limited şirketler ile kooperatiflerden oluşacak.
Anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit, kolektif, komandit şirketler ve kooperatifler birbirleriyle birleşebilecek.
Çok büyüyen ve çekirdek işletme konusundan uzaklaşan şirketlerin ana faaliyet konularına dönmelerine olanak sağlayan “bölünme” de Türkiye’de maddi hukuk yönünden ilk defa düzenleniyor. Bir şirket, tam veya kısmi bölünebilecek.

Farkıl yerlerde fabrikaları olan şirket, her fabrikayı bağımsız şirkete dönüştürebilecek.

Kaynak: Hürriyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir