Gram altın eşiğinde

Gram altın kritik eşiklerde (XAUTRYG)

Hızlı işlem yapanlar için gram altın üzerine kısa vadeli ortalamaların desteğinden geçen ay bahsetmiştik: mikro hareketler üzerine karar vermek için bu ortalama altına sarkmalar tetikleyici fırsatlar olarak görülmeye devam ediyor. Nisan ilk yarısından bugüne oluşan fiyat hareketleri hangi sinyalleri üretti? Sınıflandırırsak ne tür işaretleri verir? Hangi kategoriye girerler? Oldukça güzel işler çıkmış olabilir, farklı modeller farklı sonuçlar verecektir. Bunun sonuçlarını almak da zor değildir: model sonuçlarına göre alınan kararlar yatırım fon performanslarına, portföylere, demeçlere yansıyacaktır. Her gün rekabet içinde yürüyoruz, hep beraber.

Zamansal boyut: yılın çeyrek kısmı son 1 ay ise ne olmuş?

Sayıma dayalı modellerin hesaba dayalı kısımları da oluyor (bilgisayar teriminin yanlış kullanımını hatırlatıyor arada). Kaldıraç etkisi üzerine çalışmanın önemine inandığımız için geçen 1 ayın geçmişe yansımasına bakmak gerekiyor: çok uzağa gitmeyip sadece 2022 veri penceresi üzerinden gitmek bile değerli bulgular çıkartabilmeyi sağlıyor.

Kaldıraç gücü gereği bir ucun daha sağlam yapıda olması gereklidir ki diğer tarafın hareketlenmesini sağlayabilsin. Bu da bizi 2022 ocak ayı içine bakmaya itmektedir: kaldıracın ucu burasıdır ve zamansal anlamda ağırlığı artmaktadır (geçmişin hafıza gücü). Mesela ilk 15 işlem günün zamansal ağırlığı son 2 haftaya göre yaklaşık 5-6 misli yüksektir.

Bu döneme düşen fiyat davranışlarını da ayrıca önemsemek gereklidir: çünkü çok özel davranışlar ağırlığı yüksek dönemde gerçekleşiyor ise geleceğe etkisi “piyasa üstü/altı” gerçekleşebilmektedir. Hatta daha da ileri gidersek, 2022 içinde kalarak, ocak ayı 2 yarısını da önemli görebiliriz. Bu son dönemin ağırlığı nispeten daha az olmakla birlikte yine de önemlidir. Ağırlığı vardır.

Toplamı basit olsa da etkisi yüksektir: 1. ve 2. dönem yani ocak ayı tamamını değerli görebiliriz. Hatta mayıs ayı üzerine etkisi hazirana dek devam edebilir durumdadır.

Ocak ayında bu yılın en uzun süreli yatay hareketini görüyoruz: oldukça dar bant içinde gelişen hareketsizlik hali gelecekteki primsiz hareketleri tetikleyebilecek durumda idi. Peki o günler ne zaman gelebilirdi?

–>  Nisan ayında belirtilen ortalamaların altına sarkılmış mayıs hareketleri devam ediyor. Başlangıç noktasının tetikleyici hali yeni boğa piyasası olarak görülebilir.

Kısa vade ticaretiyle birlikte devam eden orta ve uzun vadeli hareket de gelişmeye devam etmektedir.