Gram altın: Basit matematikle

Altın üzerinden yürütülen asimetrik hesaplar

Altın ve diğer değerli metaller üzerinden yürütülen “anlatım silsilesi” giderek benzer çizgide sürmeye başladı ve kafa karışıklığını arttırmaktadır. Her şey altüst mü oluyor? Yoksa yeni tasarım mı söz konusu? Bize göre aydınlanma dönemine hızla giriyoruz ve geçmiş bakış açıları, alışkanlıklar hızla arınma sürecine girmelidir. Aksi durumda nesillerin kaybı artan tempoda büyük olacaktır. Sahne aydınlanma kurgusu üzerinden çalışacaksa, piyasalar da buna uygun tasarımları uygulamaya sokacak demektir.

Temmuz yazımızda altın için olumlu görüş belirtmiştik. Model gereği beklentimiz bu yönde idi. Matematiksel doğruluğunu defalarca görmeye devam ederek bu yazıda benzer çizgiyi koruyoruz.

Kolaylıkla takip edilebilmesi için çok çok basit bir denklem üzerinden durumu da özetleyebiliriz. Raporlarımızdan alıntıların basitleştirilmiş hali olarak da düşünebilirsiniz:

c = a – b

c = gelecekteki performans beklentisi (yerli/yabancı beklentisi, raporlarda odak noktası)

a = model bazlı uzak geçmiş piyasa davranışı

b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışı

Düzenli takipçilerin geçmiş yazılardaki alt başlıklarımı hatırlaması mümkündür: “bugünden ileriye” ve benzeri ifadeyi sıkça kullanırım. Evet, formüldeki “c” değeri bu bahsedilen geleceği ifade etmektedir. Bir başka deyişle veriye dayalı matematik modelimize göre gelecek hesaplanabilir hale getirilmiştir. Bu hesaplanabilir hali en az hataya indirgeyecek şekilde doğrulamalar yapılmıştır ve yapılmaya da devam edecektir.

Formülde ne görüyoruz? Üç farklı ve bağımsız parametre vardır. Bu üç parametre üzerinden 4-5 farklı bakış açısı geliştirmek mümkündür. Zaten raporlarımızı zenginleştiren de bu bakış açıları olmaktadır.

Bu yazının konusu alt varlık sınıfı altın olduğuna göre önceki yazılarla ilişkili olarak devam edebiliriz.

Geçmiş aylarda formülde görülen “b” parametresindeki yükseliş “henüz” canlanmamıştı. O yüzdendir ki yükselişi gördük. Hatta geçmişte bir dönem gram altında yükseliş hızlanmış idi. İşte bunu sağlayan da “a” parametresinin yüksek olması idi. Sonuç olarak iki parametre farkı davranışlarından dolayı pozitif fark göstermeye devam ettiği için sonuç değer de (c) yükselmiş idi.

Bugünden ileriye bakarsak: c ne olur?

a parametresi: düşmeye devam etmektedir, ay sonuna doğru düşüş hızı yavaşlamış olacaktır (matematik) .

b parametresi:  halen yükselmektedir (matematik)

Durum bu olunca c parametresinde yükseliş ayın 2. yarısında baskı azalmaya başlayacaktır.

Portföy dağılımı da dinamiktir, düzenli gözden geçirilmesi ve sağlığına göre reçete yazılması gerekir.