Göltaş Çimento 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (15.03.2023)

4Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 4Ç22 dönemi ana ortaklık net kârı çeyreklik bazda %347 artarak 311,3mn TL’ye yükseldi. 4Ç21’de 27,3mn TL’lik zarar açıklanmıştı. Cari dönem hâsılatı yıllık %258, çeyreklik %31 artışla 950,7mn TL oldu. Şirket, 2021/12 dönemindeki 14,6mn TL’lik zarara karşın 2022/12’de 589mn TL net kâr elde etmiştir. 2022/12 hâsılatı yıllık %200 artışla 2,84mlr TL’ye ulaştı; yurt içi satışlar 1,80mlr TL’ye (%216 artış) ve yurt dışı satışlar 1,01mlr TL’ye (%192 artış) yükselmiştir.

Üretim ve satışlar miktar bazında hafifçe gerilemiştir

Şirket 2021 yılında toplam 2,44 milyon ton klinker üretirken 2022’de üretim miktarının 1,91 milyon tona gerilediğini açıkladı. Ayrıca çimento üretimi de 2,44 milyon tondan 2,29’a gerilemiştir. Şirket’in toplam satış miktarı incelendiğinde, 2021’e göre %4 azaldığı görülmektedir. 2021 yılında ise önceki yıla kıyasla %1’lik artış gerçekleşmişti.

Maliyetler 4Ç22’de 695,9mn TL’ye ve 2022/12’de 2,01mlr TL’ye ulaşsa da artış oranı bakımından hâsılatın gerisinde kalmış ve kârlılığa pozitif yansımıştır. Faaliyet giderlerinin de her iki dönemde görece sınırlı artması maliyetlere benzer bir görünüm sergilemektedir. FAVÖK 4Ç22’de yıllık %327 artışla 181,9mn TL, 2022/12’de ise %324 yükselişle 563,3mn TL oldu. FAVÖK, ilgili dönemlerde oransal olarak hâsılatın üzerinde artmıştır.

Esas faaliyetlerden diğer net giderlerin hem yılın son çeyreğinde hem de tamamında görece düşük bir tutarda gerçekleşmesi kârlılığı desteklemektedir. Esas faaliyet kârı (EFK) 4Ç22’de 154mn TL’ye (%2.104 artış) ve 2022/12’de 457,8mn TL’ye (%701 artış) yükselmiştir.

Gayrimenkul değer artışına bağlı olarak 2021’de 151,6mn TL olan yatırım faaliyetleri geliri 2022’de 397,5mn TL’ye çıkmıştır. Bu gelişme net kâr üzerinde bir hayli etkili olmuştur.

Kâr marjları incelendiğinde; 4Ç22 ve 2022/12 dönemi marjları yıllık bazda belirgin bir şekilde yükselmiştir. 4Ç21’de -%10,3 olan net kâr marjı sert yükselerek 4Ç22’de %32,7 olmuştur. Ayrıca, 2021’de -%1,5 düzeyinde gerçekleşen net kâr marjı cari yılda %20,7 seviyesine ulaşmıştır.

Şirket’in toplam üretim ve satış miktarında gerilemeler mevcuttur. Buna karşın yılın tamamında operasyonel kârlılığın iyileşmesini dikkate alarak 4Ç22 finansallarını sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul