Garanti BBVA 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (30.01.2024)

Beklentilerin oldukça üzerinde kar

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 95.27
Artış potansiyeli (%) 50%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 95.27

Garanti BBVA 4Ç23 solo finansal sonuçlarında beklentilerin oldukça üzerinde ve rekor yüksek seviyede 29,754 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %27 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 23,290 milyon TL olan tahminimizin ve 23,356 milyon TL olan piyasa beklentisinin %28 ve %27 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 87,332 milyon TL olup yıllık bazda kuvvetli %49 artmıştır. Ortalama özkaynak karlılığı 9A23’deki %41,2’den %44,9 seviyesine yükselmiştir (Bütçe: >%28).

Çekirdek bankacılık gelirleri, diğer bankacılık gelirleri ve iştirak gelirleri beklentimizden kuvvetli gelmiştir. Kredi karşılıklarında da pozitif sürpriz gerçekleşmiştir.

Banka yönetimi 2024 yılı için operasyonel bütçesini açıklamıştır ve %34-36 seviyesinde özkaynak karlılığı öngörmektedir (Şeker: %33,5). Makro tarafta %3,5 büyüme ve %40-45 oranında Tüfe beklenmektedir. Tüfe endeksli tahvil gelirleri %40 oranı ile değerlenecektir.

1) TL kredilerde Tüfe oranında büyüme (%40-45) (Şeker: %41), YP kredilerde düşük tek haneli büyüme (Şeker: %3),

2) Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş marj: sabit (Şeker: 90 baz puan iyileşme),

3) Komisyon gelirlerinde ortalama Tüfe üzeri büyüme, (Şeker: %50),

4) Faaliyet giderlerinde ortalama Tüfe üzeri büyüme (Şeker: %45 artış),

5) Aktif kalitesi tarafında net kredi riski maliyetinin 125 baz puan seviyesinde gerçekleşmesi modelleniyor. (Şeker: 130 baz puan).

Bankanın %34-36 seviyesindeki özkaynak karlılığı beklentisi bizim %33,5 beklentimiz ile uyumludur ve yıllık bazda orta %10’lu seviyede kar artışına işaret etmektedir. Banka için 2024 yılında %13 kar artışı modelliyoruz.

Hisse için pozitif bir etki bekliyoruz. 95,27 TL olan hedef fiyatımızın %50 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2024T 2,7x F/K (Benzerlerine göre %10 iskontolu) ve 0,78x F/DD çarpanlarıyla ve %33,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TL Kredi-mevduat makasında zayıflama. Kredi-mevduat makası, YP taraftaki toparlanmaya paralel olarak çeyreksel bazda 26 baz puan genişlemiştir. Düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel 21 baz puan iyileşerek %6,2 seviyesine yükselmiştir. Çekirdek net faiz marjı ise 98 baz puan daralarak %1,5 seviyesine gerilemiştir.

Kümülatif marj yıllık 397 baz puan zayıflayarak %6,2’ye, çekirdek net faiz marjı ise 260 baz puan zayıflayarak %2,6 seviyesine gerilemiştir. (Bütçe 185 baz puan zayıflama). Swap fonlama maliyeti 3,6 milyar TL olup yüksektir. Tüfe endeksli kağıtları değerlemede %62 oranı kullanılmış (9A23: %48) gelirler çeyreksel bazda %43 artarak 15,2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılı için swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının sabit seyretmesi beklenmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım