Garanti BBVA 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (28.10.2022)

“Garanti BBVA’nın 3Ç2022’deki Net Dönem Karı 17,5 milyar TL ile Beklentilerin Biraz Üzerinde Gerçekleşti…

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 23,92 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 35,20TL

Garanti BBVA’nın 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %35,9 oranında artarak 17.511mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 17.174mn TL hem de piyasa beklentisi olan 17.049mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Garanti BBVA’nın 2022 yılı Ocak – Eylül dönemi net dönem karı 38.607mn TL’ye yükselmiştir. Banka, geçen yılın aynı döneminde 9.541mn TL kar açıklamıştı.

Kredilerin mevduat makasındaki açılma ile birlikte TÜFE endeksli tahvillerin katkısıyla net faiz gelirleri çeyreksel bazda %64,1 oranında artarak 25,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Banka hesaplamada kullanılan TÜFE tahminini 3.çeyrek için %45’ten %75’e yükseltirken, TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelir yaklaşık 3 katına çıkmış ve 3Ç22’de 11,1 milyar TL olmuştur. Ekonomik aktivitedeki canlılığın korunması ile birlikte net ücret ve komisyon gelirleri de %26,9 oranında artmış ve 4,54 milyar TL’ye çıkmıştır. Bununla birlikte, swap maliyetlerinin düşmesi (3 milyar TL’den 2,58 milyar TL’ye) ve alım satım gelirlerindeki güçlü görüntüye karşın LYY’nin (Türk Telekom) hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devri sonrası LYY kaynaklı korunma gelirinin olmaması ile birlikte ticari kar %46,3 oranında düşmüş ve 1,65 milyar TL olmuştur. Yine LYY kaynaklı karşılık giderinin olmaması nedeniyle toplam karşılıklarda %6,1 oranında düşüş yaşanmış ve toplam karşılık giderleri 6,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu arada Banka bu çeyrekte 500mn TL serbest karşılık ayırmıştır. Böylece toplam serbest karşılıklar 8 milyar TL’ye çıkmıştır. Öte yandan, maaş düzenlemeleri ve promosyon kaynaklı giderlerle birlikte operasyonel giderler %31,9 oranında yükselerek 6,2 milyar TL’ye çıkmıştır. Son olarak iştirak gelirleri 1,4 milyar TL olarak karı desteklemiştir.

Garanti BBVA’nın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar ile piyasa çarpanındaki güncellemeye bağlı olarak 23,10TL’den 35,20TL’ye yükseltiyoruz. Garanti BBVA hisseleri güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre %32 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle Garanti BBVA için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım