Garanti BBVA 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (28.10.2022)

Beklentilerin hafif üzerinde kar. Hedef fiyat 22,80 TL’den 37,75 TL’ye yükseltildi.

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 37.75
Artış potansiyeli (%) 58%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 22.80

Garanti BBVA 3Ç22 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 17,511 milyon TL seviyesinde rekor yüksek net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %36 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 16,839 milyon TL olan tahminimizin ve 17,049 milyon TL olan piyasa beklentisinin %4 ve %3 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 38,607 milyon TL olup geçen yıla göre %305 oranında artarak %49 oranında kuvvetli bir ortalama özkaynak karlılığına (Bütçe: >%45) işaret etmektedir.

Çekirdek bankacılık gelirleri ve ticari kardaki pozitif sürpriz ile beklentilerin üzerinde faaliyet giderleri ve kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net karı beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. 1,7 milyar TL ticari kar ve 1,4 milyar TL tutarında rekor yüksek iştirak gelirleri karlılığı desteklemektedir. Banka olası riskler için 500 milyon TL ek karşılık ayırmıştır. (Toplam: 8 milyar TL).

Marjlarda rakiplerin üzerinde iyileşme, ücret ve komisyon gelirleri büyümesinde toparlanma, TL kredilerde korunan pazar payı, vadesiz mevduatlarda hafif pazar payı kazanımları, kredi karşılık oranlarında devam eden ihtiyatlı yaklaşım, TGA tahsilatlarında sınırlı gerileme, bütçeden daha düşük kredi riski maliyeti ve faaliyet giderlerinde yüksek artış çeyreğin ana unsurlarıdır.

Banka yönetimi 2022 yılı için operasyonel bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. TL krediler: <50, YP krediler: Daralma, Net faiz marjı (düzeltilmiş): +400 baz puan, ücret ve komisyon gelirleri: <60, Faaliyet giderleri: ortalama Tüfe, Kredi riski maliyeti: <150 baz puan, Özkaynak karlılığı: <&45.

3Ç22 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. 2022-2025 net kar beklentilerimizi ortalama %45 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 22,80 TL olan hedef fiyatımızı 37,75 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %58 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022T 1,7x F/K ve 0,7x F/DD çarpanlarıyla ve %52,9 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında rakiplerinin üzerinde toparlanma. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda kuvvetli 400 baz puan artarak %11,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıl sonuna göre ise 443 baz puan iyileşme gerçekleşmiştir (Akbank: 386bp). Banka marjlarda yıllık bazda 400 baz puan iyileşme bütçelemektedir. Tüfe endeksli tahvil gelirleri değerlemede kullanılan oran %45’den %75’e yükseltildiği için çeyreksel bazda %198 artış göstermiş, swap maliyetleri ise %16 gerilemiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım