Galata Wind Enerji Hisse Yorumu / Deniz Yatırım – (29.01.2024)

Galata Wind Enerji (GWIND TI)

Toplantı Notu

Öneri: AL
Mevcut Fiyat (TL) 25.08
Hedef Fiyat (TL) 35.77
Getiri Potansiyeli (%) 43%

Galata Wind Enerji (GWIND) ile son dönem gelişmeleri üzerine toplantı gerçekleştirdik.

Galata Wind Enerji’yi (i) yenilenebilir enerji portföyü (ii) güçlü nakit akışı (iii) kapasite artırım hedefleri (iv) finansal kaynaklara ulaşma kabiliyeti (v) yeni pazarlarda büyüme hedefi (vi) temettü politikası gerekçeleri ile temel olarak beğendiğimizi tekrar hatırlatmak isteriz. Galata Wind için 12-aylık hedef fiyatımız 35,77 TL ve önerimiz AL yönünde.

■ Kısaca Galata Wind Enerji. 2021 yılında halka açılan Şirket, halihazırda 3 rüzgâr enerjisi (RES) ve 2 güneş enerjisi santraline (GES) sahiptir. Şirket’in 9A23 sonunda toplam kurulu gücü 269 MW iken Taşpınar RES’te 13 MW kapasite artışı ve 9,4 MWm’lik Taşpınar Hibrit GES ile toplam kurulu gücünü 292 MW’a çıkarmıştır.

■ Şirket’in 2025 stratejisi ve devam eden yatırımlarına Aralık 2023’te yayımladığımız kapsamlı Doğan Holding Şirket Raporu’nda değinmiştik.

Taşpınar Hibrit GES’in 1. fazı 17 MW kapasiteye sahip projedir. Bu projenin 9,4 MW’lık kısmı 2023 yılında devreye alınmış olup geri kalan kısmının 2024 Şubat’na dek devreye alınması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, 2024 yılında 39 MW’lık Mersin RES, 2025 yılında ise 13,6 MW’lık Alapınar RES ve 25 MW’lık Taşpınar Hibrit GES’in 2. faz yatırımları bulunmaktadır. 2025 yılına kadar 55,6 MW yeni kapasitenin yanı sıra 52 MW ek kapasitenin de dahil olmasıyla yurt içinde toplam kapasitenin 380 MW düzeyine ulaşması beklenmektedir.

■ Halihazırda planlanan yurt içi yatırımlarının yanı sıra Şirket, yurt dışı yatırım planları ile de ön plana çıkmaktadır. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışındaki potansiyel yenilenebilir enerji yatırımlarının konsolide ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hollanda’da “Galata Wind Energy Global BV” şirketini kurmuştur. 2025 yılında, Avrupa’da yer alan 2 proje geliştirme şirketi ile imzalanan toplamda 300 MWlık kapasiteye sahip GES projeleriyle, Şirket’in kapasitesinin 550 MW olması hedeflenmektedir.

■ Şirket, EPDK’dan 350 MW kapasiteli 7 adet depolamalı rüzgâr ve güneş santrali elektrik üretim tesislerine ait ön lisansları almıştır. Projelerin 2026 yılında başlaması ve 2027 yılından itibaren devreye alınması planlanmakta olup, 2030 yılına kadar 900-1.000 MW kapasiteli bir şirket haline geleceği öngörülmektedir.

■ Şirket’in 3Ç23 dönemi sonunda net nakit pozisyonu 81 milyon TL’ye ulaşmıştır. Halihazırda var olan nakit pozisyonunun Şirket’in büyüme adımlarına destek olmasını beklerken, finansal kaynaklara ulaşma kabiliyeti ile büyüme hedefleri doğrultusunda finansman sorunu yaşamasını beklememekteyiz.

■ Enflasyon muhasebesi. Şirket, enflasyon muhasebesi rakamlarına çalışmakta olduğu için herhangi bir yönlendirmede bulunmamıştır. 2024 Strateji Raporumuz için Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü olarak Araştırma kapsamımızda bulunan finans dışı şirketleri 4 ana değişken olmak üzere toplamda 20 alt kalemde inceledik ve söz konusu analiz sonucunda her bir kalemden minimum 0, maksimum 5 puan alabilecek şekilde özel bir puanlama sistemi oluşturmuştuk.

Bu tabloda, Galata Wind Enerji 58.5 puan alarak 9. sırada yer almış ve enflasyon muhasebesinde pozitif ayrışmasını beklediğimiz şirketler arasında yer almıştır.

Kaynak: Deniz Yatırım