Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Yönetim & Mali Tablo Analizi Eğitimi – Online – (27-28 Şubat 2021)

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 27-28 Şubat 2021
Süre: 12 Saat (2 Gün)
Gün & Saatler: Cuma – Cumartesi / 10:00 – 17:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim
Kontenjan: 15 Kişi

Sonraki Dönem: 10-11 Nisan 2021

Detaylı Bilgi için

Fatma Ermiş | BMI Education Director
0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74
fatmaermis@bm-institute.com

Program Hakkında

İş dünyasındaki hızlı gelişmeler ve rekabetçi ortam artık karar alma yetkisine sahip çalışanların birçok konuda bilgi sahibi olmasını zorunlu hale getirdi. Bu konuların başında da kuşkusuz finansal bakış açısı geliyor. Bugün iş yaşamında bir yöneticinin temel finansal kavramlara yabancı kalması, finansal tabloları okuyamaması ya da faaliyet raporlarını anlayamaması düşünülemez.

Finansçı olmayanlar için finans eğitimi şirketlerdeki karar alma mekanizmasındaki finans kökenli olmayan çalışanların finansal rapor ve tabloları okuyup yorumlayabilmesi; faaliyet sonuçlarını analiz edebilmesi ve gerçekleşmelerle şirketin finansal hedefleri arasındaki ilişkiyi doğru şekilde kurabilmesi için gerekli temel finans bilgilerini edinmesini amaçlar.

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;

Temel düzeyde finans, makroekonomi, piyasalar hakkında bilgi sahibi olması,
Temel düzeyde finans terminolojisi, finans matematiği, vergiler hakkında bilgi sahibi olması,
İş yaşamında en çok kullanılan finansal tabloları anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi,
Karar süreçlerinde verilere finansal bir bakış açısı ile yaklaşabilmesi ve değerlendirebilmesi,

Eğitim İçeriği

Modül 1 – Stratejik, Analitik, Finansal Düşünme

Ekonomik ve finansal kavramlar.
Sektörünüzün geleceği ve finans piyasalarıyla ilişkisi.
Para ve Sermaye piyasaların değişkenleri.
Değişen Piyasa Koşulları, Yatırım Enstrümanları.
Makroekonomik Gelişmeler ve Piyasalar Üzerindeki Etkileri
Finans ve Sektörünüzün 2000, 2010, 2030.
Online sınıf-içi çalışma
Makro Ekonomik Göstergeler ışığında risk analizi

Modül 2 – Temel Finansal Analiz & Yönetim

Bir yöneticinin mutlaka bilmesi gereken finansal kavramlar
Faaliyet gelir ve giderleri nasıl analiz edilir?
Bütçeleme nedir? Nasıl yapılır?
Vaka Çalışması
Bütçe / Planlama faaliyetinde dikkat edilecek konular
Finansal / Mali Tablolara Giriş
Finansal / Mali Tabloların Yorumlanması

Modül 3 – Finansal Yönetimde Kritik 4’lü Denklem

Muhasebe,Bilanço ve Gelir Tablosu ne ifade eder.
Kredi, Likidite, Kur, Opersayonel riskin bilanço ve gelir tablosu üzerinde etkisi.
Risk yönetimi ve alınması gereken tedbirler.
Sektörel kar analizi (brüt kar, brüt nakit kar).
Vaka çalışması (yatırım, maliyet,gelir-gider analizi) .
Kavramlar ne ifade eder (opex-capex kavramları, kaynak yaratım ve paylaşımı, hedef getiri ve maliyet uyumu, uygulama sürecinde varlık yaratma ve tahmin yöntemleri).

Modül 4 – Ekonomi ve Fiyatlama Modelleri & Dikkat Edilmesi Gerekenler

Paranın zaman değeri ve finans yönetiminde 5 değişken.
Kar / Zaman / Faiz / Kur / Fiyatlama
Ticaretin formülü ve döngüsü
Ticari Risk ve Satış Yönetimi
Finans Piyasaları ve firmalar için ROE, ROA, EBİTDA, TVM, ve ANÜİTE formülleri üzerine uygulamalı anlatım.
Vaka çalışması

BİLGİ VE ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYIN