Finans Dışı Şirketlet 2022 3. Çeyrek Kâr Tahminleri / Şeker Yatırım (21.10.2022)

3Ç22 Kar Beklentileri – Finans Dışı Şirketler

Yılın üçüncü çeyreğinde takibimizdeki finans dışı şirketlerde yükselen enflasyon Şirket cirolarının büyümesine neden olurken artan maliyetlerin FAVÖK ve net kar marjları üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz. Araştırma kapsamımızda yer alan finans dışı şirketlerin 3Ç22 döneminde toplam cirolarında %145, FAVÖK’de %116 ve net karlarında ise %130 artış bekliyoruz.

Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre takip ettiğimiz şirketler arasında net satışlarını en çok artıran Şirket (%280) AKSEN olurken onu geçen yılın düşük baz etkisinin en yoğun yaşandığı havacılık sektörü şirketleri THYAO (%271 artış) ve PGSUS (%271 artış) takip etmektedir. FAVÖK tarafında artışta da ilk sırada PGSUS (%354 artış) yer alırken onu AKCNS (%298 artış) ve DOAS (%273 artış) takip etmektedir. Net kar tarafında ise ilk sırada varlık satışının etkisi ile CIMSA (%4194) yer alırken onu AKCNS (%964 artış) ve PGSUS’un (%608 artış) takip etmesi beklenmektedir.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Şeker Yatırım