FENER, SOKM, TOASO: Hisse piyasası ve risksiz faiz

Hisse senedi piyasası performansı ile risksiz faiz oranı arasındaki ilişki, deneysel olarak birçok çalışmada analiz edilmiştir. Araştırmacılar, bu iki değişken arasındaki ilişkiyi ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini incelemiştir.

Risksiz faiz oranı genellikle devlet tahvillerinin veya Hazine bonolarının getirisi ile temsil edilir ve yatırımcıların herhangi bir yatırım riski almadan elde edebileceği temel getiriyi ifade eder. Hisse senedi piyasası performansı ise hisse senetlerine yapılan yatırımlardan elde edilen getirileri yansıtır.

Deneysel çalışmalar, hisse senedi piyasası performansı ile risksiz faiz oranı değişiklikleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışmalar, bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ve birlikte hareket edip etmediğini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmaların bulguları karmaşık olmuştur. Bazı çalışmalar, hisse senedi piyasası performansı ile risksiz faiz oranı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu görüşe göre, faiz oranları düşük olduğunda, yatırımcılar hisse senetlerine yatırım yaparak daha yüksek getiri arayışına girebilir ve bu da hisse senedi piyasası performansını artırabilir. Diğer taraftan, faiz oranları yükseldiğinde, yatırımcılar yatırımlarını sabit getirili menkul kıymetlere yönlendirebilir ve bu da hisse senedi piyasası performansını olumsuz etkileyebilir.

TSLA grafiği, yüzde 4 ile 193 USD üzerinden ilerlemektedir.

Grafik TradingView’den

FENER FENERBAHÇE FUTBOL hissesine bir bakalım. Hissenin son fiyatı 49.7 TL’dir ve son zamanlarda %1.14’lük bir artış göstermiştir. Tüm zamanlarda göz önüne alındığında, FENER hissesinin performansı oldukça etkileyici bir şekilde %340.94’lük bir artış göstermiştir.

Teknik analizlere göre, FENER hissesi pozitif bir momentum sergilemektedir. Osilatörlerin değerlendirmesine göre “Al” sinyali vermektedir. Ayrıca hissenin hareketli ortalamaları da “Al” sinyali göstermektedir. Göstergeler arasında ortalama yön indeksi, muhteşem osilatör, hareketli ortalama yakınsama sapması, göreceli güç endeksi ve stokastik göstergeler bulunmaktadır. Bu göstergeler, hissenin olumlu bir trend içinde olduğunu ve yükseliş potansiyeli olduğunu göstermektedir.

FENER hissesinin fiyat hareketlerine bakıldığında, son bir ay içinde 43.12 TL ile 57.55 TL arasında dalgalanma yaşadığı görülmektedir. Ayrıca hisse, son üç ayda en yüksek 64.85 TL seviyesine ulaşmıştır. 52 hafta içinde en yüksek fiyatı 85 TL iken, en düşük fiyatı ise 40.54 TL olarak kaydedilmiştir. Hissede volatilite düzeyi de göz önüne alındığında, dalgalanmaların göreceli olarak orta seviyede olduğu söylenebilir.

Grafik TradingView’den

SOKM son fiyatı 26.72 TL’dir ve son zamanlarda %0.07’lik bir düşüş göstermiştir. Tüm zamanlarda göz önüne alındığında, SOKM hissesinin performansı %155.21’lik bir artış göstermiştir.

Teknik analizlere göre, SOKM hissesi negatif bir momentum sergilemektedir. Oscillatörlerin değerlendirmesine göre “Nötr” sinyali vermektedir. Ayrıca hissenin hareketli ortalamaları da “Güçlü Sat” sinyali göstermektedir.

Grafik TradingView’den

TOASO 183, 196 ve 211 arasında bir çizgi oluşturabileceği ve bu fiyatları normalize ettiği görülmektedir. Pazartesi güçlü bir mum oluşursa 200 TL direncini tekrar kırabilir.

Fibonacci anlamında 211 ve 232 önemli görülebilir. Trend analizinin güçlü bir atılım içinde olduğu ve otomobil devlerinin karları hesaba katılabilir.

Sonuç itibarıyle, diğer çalışmalar hisse senedi piyasası performansı ile risksiz faiz oranı arasında negatif bir ilişki veya anlamlı bir ilişki olmadığını bulmuştur. Bu çalışmalar, ekonomik koşullar, şirket kazançları, yatırımcı duyarlılığı ve piyasa beklentileri gibi diğer faktörlerin, risksiz faiz oranındaki değişikliklerden daha fazla hisse fiyatları üzerinde etkili olabileceğini savunmaktadır.

Okan Özdemir