FED faiz arttırır mı?

Uzun vade hazine kağıtları (IEF): FED faizi yükselir mi?

Borçlanma piyasalarında büyük oyuncuların cazibelerini kaybetmemeleri için tedbirler alması gerektiği açıktır. ABD ekonomisi de ısınan ortamda yüksek faiz aracını devam ettirmesi gerektiğini düşünüyor. Sadece ekonomiyi soğutmak için değil, aynı zamanda dışarı fon çıkışının da önünü kesmesi gerektiğini düşünmektedir. Vergi tahsilatı açısından da bu son derece önemli kriterdir.

Blackrock, Vanguard gibi büyük oyuncuların bu piyasadan da pay alma istekleri elbette artan tempoda devam edecektir.

Tabloya bakalım:

  Varlık (milyar $) Fon sayısı Ortalama 1 yıllık getiri (%)
Blackrock 189.09 19 -1.40
Vanguard 48.03 5 -3.24
State Street 46.88 6 0.12
Invesco 1.98 2 -0.46
Charles Schwab 22.15 3 -2.67
WisdomTree 16.92 1 4.00
Goldman Sachs 5.41 1 3.30
Allianz 0.96 1 -13.22

Bu büyüklükteki miktarların rotasyonu, komisyonu, aracılık hizmetleri elbette büyük olmaktadır. Dolayısıyla çok daha özel metodlarla rekabet avantajı yakalamayı düşünmektedirler. Özellikle enflasyonist ortamda reel getiri önemliyken, mutlak getiride görülen gerileme daha fazla sorun yaratmaktadır.

Tablodan görüldüğü gibi farklı yöntemlerin sonuçları dramatik negatif performansa sebep olabilmektedir. Fon akışlarını belirlemede yöntemlerin belirleyiciliği elbette önemli olacaktır. Özellikle fon sepeti riskin dağıtımında başarılı olmaktadır.

Hazine kağıtları: 7-10 yıllık dağılımı (IEF)

Blackrock tarafından çıkarılan borsa yatırım fonlarından olan IEF, 29 milyar $ büyüklüğüyle “büyük oyuncu” kategorisinde görülebilir.  Son 3 aydaki işlem hacmine yakın ilgi son 1 ayda da devam etmektedir. Nispeten daha ufak fonlarda getiri daha pozitife kayarken, bu fon için hareket sahası daha sınırlı kalmaktadır.

Tarihi önemi yüksek fonlardan görebiliriz: 7 ve 10 yıllık faiz gerçekleşmeleri üzerine kurulu yapı geleceği tasvirini yapabilmeyi sağlamaktadır. Parasal genişlemenin yüksek, faizlerin düşük olduğu dönemlerde yüksek performans gösterdiğini 2019 sonrasında görmekteyiz: 93 $ altında başlayan hareket, 120 $ seviyesine dek yaklaşarak büyük para için güvenli liman özelliği göstermiştir. Zirve seviyelerinden düşüş, faizlerin artışıyla hızlanmaya başladı ve tekrar 93 $ ve altı görüldü.

Gelecek 7-10 yıl beklentisi nereye?

– eşik altı ve üstü gelişim ciddi dalgalanmalara götürebilir durumdadır

– aylık bazda önemsenebilecek eşik: 80 $-83 $ aralığıdır.

– bu aralıktan uzak kalma ve yakınsama mücadelesi gelecekte daha belirgin olacaktır

– faizlerde yükselişin beklenti aksine hızlanarak devam edeceğini düşünmekteyiz

– bu da demektir ki 80 $ altına inecek fon fiyatı tüm dünya ekonomileri için de belirleyici olacaktır