Ereğli Demir ve Çelik 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (6.03.2023)

4Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 4Ç22 dönemi ana ortaklık net kârı yıllık %33 gerilemeye karşın çeyreklik %24 yükselişle 2,47mlr TL’lik piyasa beklentisini aşarak 3,17mlr TL oldu. Piyasa beklentisinin karşılanmasında ertelenmiş vergi gelirinin sert yükselişi etkili olmuştur. Cari dönemde 27,25mlr TL’ye yükselen hâsılatın değişim oranı çeyreklik %26 düşüş, yıllık %8 artış yönünde oldu. Ancak, satış gelirleri 32,70mlr TL’de bulunan piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleşmiştir. 2022 yılı (2022/12) dönem net kârı önceki yıla göre %16 artışla 18,01mlr TL ve hâsılat %87 yükselişle 127,78mlr TL olmuştur.

Grubun ham çelik üretimindeki düşüş oransal olarak Türkiye’deki toplam düşüşün üzerindedir

2022/12 döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %4,3 düşerek 1,80 milyar ton olurken Türkiye’nin ham çelik üretimi %12,9 azalışla 35,1 milyon ton olmuştur. Aynı dönemde Grup’un ham çelik üretimi yıllık %14 ile ülke ortalamasından fazla bir düşüşle 7,80 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Ereğli tesislerinde ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 3,13 milyon tona ve İskenderun tesislerinde %18 düşüşle 4,66 milyon tona gerilemiştir.

Tüm ürün gruplarındaki satışlar önceki yıla göre miktar bazında gerilemiştir

Satışlar miktar bazında incelendiğinde; en büyük kalem olan yassı ürün satışları 2022/12 döneminde önceki yıla kıyasla %5 düşerek 7 milyon tona inmiştir. Pelet, manyezit ve cevher satışları yıllık %3 düşüşle 2,29 milyon ton ve uzun mamul satışları %10 gerilemeyle 764 bin ton olmuştur. Grup cari yılda 1,1 milyon ton yassı ürün ve 67 bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 1,1 milyon ton nihai mamul ihraç etmiştir. İhracat miktarı toplam satışların %15’ini oluşturmaktadır.

Maliyetlerdeki oransal artış hâsılatın oldukça üzerindedir

Hâsılattan fazla artan maliyetler 4Ç22’de 26,69mlr TL’ye ve 2022 yılının tamamında 102,24mlr TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca, faaliyet giderleri de benzer bir şekilde sert yükselerek sırasıyla 737,4mn TL’ye ve 2,38mlr TL’ye yükselmiştir. Grup’un esas faaliyet konusu itibariyle 2022/12’de ilk madde ve malzeme giderlerinin 78,72mlr TL’ye yükselmesi maliyet artışını önemli ölçüde açıklamaktadır. Maliyet ve faaliyet giderlerinin hem 4Ç22 hem de 2022/12 dönemlerinde güçlü artması operasyonel kârlılığın sert düşüşüne neden olmuştur. 4Ç22’de FAVÖK’ün 2,14mlr TL’lik piyasa beklentisine karşın yıllık %93 düşüşle 674,4mn TL düzeyinde gerçekleşmesi bu durumu teyit etmektedir.

Kâr marjlarında hem 4Ç22 hem de 2022 yılının tamamında sert düşüşler dikkat çekmektedir

4Ç22’de operasyonel kâr marjları yıllık bazda 30 puandan fazla düşmüştür. Çekirdek operasyonel görünüme dair fikir veren net faaliyet kâr marjı -%0,7 ile negatif bölgeye geçmiştir. Ayrıca, 2022/12 dönemi marjlarında da belirgin bir gerileme görülmektedir. 2022/12’de vergi giderinin bir miktar azalmasıyla net kâr marjı görece daha az düşüşle %14,1 olmuştur.

4Ç22 dönemi bilanço kalemleri çeyreklik bazda incelendiğinde; TL cinsi finansal varlıklardaki artışın etkisiyle nakit ve nakit benzerleri 15,19mlr TL’ye yükseldiği görülmektedir.

Cari dönem net kârının beklentiyi aşmasında ertelenmiş vergi gelirinin yükselmesi etkili olurken ciro ve FAVÖK rakamlarının beklentilerin oldukça altında kalmasına dikkat çekmekteyiz. Ayrıca 4Ç22 ve yılın tamamında gerileyen operasyonel performansı da göz önünde bulundurarak yayımlanan son finansalları negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul