Ereğli Demir Çelik 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (6.03.2023)

Ereğli Demir Çelik (EREGL) 4Ç22’de net karı 2,384 mn TL’lik piyasa beklentisini aşarak 3,174 mn TL oldu.

Bu sonuçlarla şirket net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 azalırken, bir önceki çeyreğe göre %24 artış gösterdi. Beklentileri aşan net karda 4Ç22’de elde edilen 3.960 mn TL’lik net vergi geliri etkisi önemli rol oynadı. Net karda beklentilerin aşılmasına karşın cirodaki zayıf büyüme, satış maliyetlerindeki artış ve finansman gideri karlılığı baskıladı. Şirket 4Ç22 döneminde vergi öncesi 737 milyon TL zarar açıklamış oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %8 büyüme kaydetti…

4Ç22 döneminde şirket satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 büyürken, bir önceki çeyreğe göre ise %24 daralma göstererek 27,247 mn TL oldu. EREGL’nin toplam satışları yıllık 4,169 ton olurken, bu rakam bir önceki yıla göre adet bazında %5 daralmaya işaret etti. Satış detaylarında yurtiçi pazar satışları 4Ç22’de %22 büyürken, ihracat kalemi %43 daralma gösterdi. Yurtdışı satışlarındaki daralmada küresel anlamda resesyon endişeleri ve Çin’deki COVID-19 kapanmaları etkili oldu. HRC fiyatlarının 2022 yılındaki en düşük seviye olan 655 USD seviyelerine gerilemesi karlılığı baskılayan bir başka unsur olarak göze çarptı. Satış maliyetleri 4Ç22’de %68 artış gösterirken, ilk madde ve malzeme giderlerinin satış maliyetlerindeki ağırlığı %78 oldu. İlk madde ve malzeme giderlerinin %41’ini kömür, %27 demirli hammadde, %10’unu hurda ve %9 diğer giderler oluşturdu. Enerji giderlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %167’lik artış göstermesi kar marjlarında önemli bir baskı yarattı. Brüt kar marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 34,7 puan, bir önceki çeyreğe göre ise 11,6 puan daralma kaydederek %2,06 oldu.

4Ç22’de ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi…

Şirket 4Ç22’de esas faaliyetlerinden 177 mn TL zarar ederken, 851 mn TL’lik amortisman geliri sonrası 674 mn TL’lik FAVÖK elde etti. FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 35,6 puan, bir önceki çeyreğe göre 12,1 puan daralarak %2,48 oldu. 2022 yılında FAVÖK(USD/Ton) önceki yıla göre %59 azalarak 210 USD oldu. Şirket 4Ç’de 4,235 mn TL ertelenmiş geliri elde ederken, net vergi geliri 3,960 mn TL oldu. Vergi gelirlerindeki artış şirketi 4Ç22’de kara geçiren kalem olarak öne çıktı. Şirketin yatırım harcamaları dolar bazında yıllık %101 artış gösterirken,4Ç22’de 343 mn USD’lik yatırım harcaması yapan şirketin Yatırım Harcamaları/FAVÖK rasyosu bir önceki yıla göre %42 oldu. Bu oran 2021 yılında %14 olmuştu.

12 Aylık Sonuçlar…

2022 yılının tamamına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %87,3 artışla 127,8 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı -17,4 puan azalışla %20,0 seviyesinde, FAVÖK marjı 17,9 puan azalışla %20,9 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %0,7 artış gösterdi ve 26,7 milyar TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 12 aylık net dönem kari %16,0 artışla 18,0 milyar TL’ye yükseldi.

Net borç pozisyonu azalıyor…

2021 yılının aynı döneminde 6,5 milyar TL net nakdi bulunurken bir önceki çeyreğe göre %14,4 azalarak bu dönemde 13,7 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 0,5 seviyesinde gerçekleşti. Borç çevirme rasyoları ideal seviyelerde bulunuyor. 31 Aralık 2022 itibariyle şirketin 5,7 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri azaldı…

Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 7,9 milyar TL azalarak 15,2 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 8,9 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 12,4 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 9,6 milyar TL nakit çıkışı oldu.

Değerlendirme…

EREGL 4Ç22’de beklenti üstü net kar açıklamasına karşın esas faaliyetlerinden zarar etti ve ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle 3,174 mn TL net kar açıkladı. Şirket karlılığını enerji maliyetlerindeki artış, küresel resesyon riski, daralan ihracat talebi ve döviz kurunun dar banttaki hareketi olumsuz anlamda etkiledi. Şirketin ihracat tarafının, 2022 yılının son çeyreğinde kapanma COVID-19 sebebiyle kapanma kararı alan ve 2023 Ocak ayında bu kısıtlamaları kaldıran Çin tarafından gelecek taleple bir miktar toparlanabileceğini düşünüyoruz. HRC fiyatlarının 4Ç22’de yıl boyunca gördüğü en düşük seviyeleri görmesi şirket karlılığını baskılamıştı. HRC fiyatlarının geçtiğimiz yılsonuna göre %40 yükselmesi karlılığı pozitif yönde etkileyebilir. Şirketin, Bingöl-Avnik demir madeni sahasında kuracağı Peletleme Tesisi’nin 2023 yılı içerisinde temelinin atılması planlanmakla beraber buradaki yatırımın 36-42 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yatırımın tamamlanmasıyla yaratacağı maliyet azaltıcı etki şirket hissesinde potansiyel oluşturabilir.

Kaynak: İntegral Yatırım