EREGL: Dip sonrası yeni dönüşlere

Ereğli Demir Çelik (EREGL): Ortalamaya dönüş etkisi güçleniyor

Haziran yazımızdan bu yana daha düşüğünü görmeyerek yükselen EREGL için son 1 yıl getirisi enflasyonu ancak yakalamaya başlıyor. Temel analiz gerçekleri yanında piyasa beklentileri algıyı temel besleyen faktördür. Bir beklentinin oluşma ve olgunlaşma sürecini hazirandan beri yaşıyor ve tarihsel ortalamaya dönüşü tamamlayacak görünüyor. Burada model gereği tanımladığımız ortalamayı piyasanın genel bakışını oluşturan hareketli ortalamalar içinde bulabiliriz. Tersten okursak: büyük pencere getirisinin üzerine çıkması mümkün müdür?

Üç yıllık getiri temposu üzerine çıkabilir mi?

Aslında tüm portföylerin beklentisi ve avcılık sanatı bunun üzerine kurulu değil mi? Temel beklentiler yüksek ama zamanlama tutmayınca tasarlanan portföy getirileri çoğu kez “az hoşnutsuz- çok hoşnutsuz” arasında gidip geliyor ve yatırımcının mutlu edilmesi zorlaşıyor. Bir başka deyişle, hisse performansı, hızı tanımlama şekli portföylerin kalitesini belirliyor: çoğu portföy temel analiz gerçeklerinin “adil değer” şeklinde piyasaya yansıdığını düşünüyor olsa da (öyle olmasa çoğu portföy reel kazançta olurdu) gerçekler daha iyi modele ihtiyaç gerektiriyor.

Her ortalamaya dönüş gerçek dönüş değildir

Tamamen tasarımdan bahsediyoruz. Tasarımda kullanılan parametrelerin tanımlanma şekli hız ve içerik kalitesini belirlemektedir. Kalite, düşük dalgalanma ile gelecek istikrar ise bunu sağlamak temel analizin görevi değildir. Daha doğru pazar modelinden geçmektedir. Erdemir bilanço ve yatırım haberleriyle kaliteli görülebilir ama zamanlama hareketlenme için esastır. Yoksa algoritmalara veya daha temel olarak kural kitaplarına ihtiyaç olmazdı. Piyasa bilanço savaşları üzerinden değil, algoritma rekabeti üzerinden işlemektedir artık. Sermaye akımlarında hareketlilik bunu gerektirmektedir.

Model bazlı ortalama dönüş yaklaşımına göre:

– Borsa karşısında reel getirisinin düşük kalmış olması temel ortalamaya dönüş sebebidir

– dönüşün zamanlamasıyla ilgili tarihsel grafik yardımcı olmaktadır

– tarihsel verilerde model bazlı sapmaların sola doğru yığılma hızının artmış olması tepkiyi belirliyor

– tepki hızı, yığılma hızına paralel gelişmeye devam edecektir: geçmişin tekrarıdır

– geçmişin tekrarı olan model bazlı ortalamaya dönüş simülasyona açıktır

– simülasyona göre incelenen dönem gelecek için ortalamadan sapma daha belirgin pozitif hal gösterecektir

– kural kitabına göre enflasyona karşı da getiri benzer şekilde işleyecektir: süreç benzerdir

Raporlama konusu

Aşırı sapmaları ve ortalamaya dönüşleri daha ufak ölçeklerde inceler ve toplarsak büyük pencereyi verir mi?