EREGL: Belirgin düşüş belirgin tepkiye götürür

Ereğli Demir Çelik (EREGL): Borsa altı getiri oluşunca baskı azaldı

Nisan yazımızda borsa döngüsünün neresinde kaldığına bakmayı gerekli görmüştük, kantitatif modelin buyurduğu bu idi: göreceli beklentinin yüksek kalabilmesi için, getiri de rakiplerine göre geriye düşmesi gerekliydi. Bunu kurum raporlarında “az beğenilen / çok beğenilen” türü derecelendirmelerle görmekteyiz. Tam olarak sayısal olmayan bu ifade kendi içinde bazı kaçış noktaları da üretmektedir: yeterli yüksek sapma yapmış olduğundan emin değiliz o yüzden beğeni derecesini sayısallaştıramadık demektir bu. Bir başka deyişle eksik modelleme anlayışı kendini göstermektedir. Zaten öyle olduğu içinde tehlikeli seviyelerde para çıkışlarını fonlarda görmekteyiz: vaatler ve gerçekler örtüşmedikçe bu sonuç kaçınılmazdır.

Kesişimler

Gevşeme sonucu geçmişte hareketli ortalamaların karşılıklı pozisyonları da farklı hal almaya başlamıştır. bir başka deyişle ortalamalara göre olan pozitif performansı da erimiştir ve reel gücü azalmıştır. Endekse göre getiri tabloları oluşturmak yanında ortalamalarına göre de bakmakta fayda vardır. Kantitatif bakış bunu gerektirmektedir.

Yakın dönem etkisi: kayıp kazancı belirleyen faktörlerdendir

Hareketli ortalamaların kesişmesi yanında, farklı tanımlarda olmaları halinde, hikaye başka sonuçlara götürür: üstel ortalama reel baskı üzerine daha fazla tespit üretmeyi sağlar. Üstel hareketli ortalamanın, aynı boyuttaki basit hareketli ortalamaya göre konumu gerçek aşırılığı temsil eder. Kantitatif modelimiz bu doğrulanmış bakışı koruyarak bu kuralı takip etmektedir. Buna göre EREGL için karmaşık durumları tablodan görebiliyoruz

Tablodaki 200 günlük ortalamaları kıyasladığımızda, büyük miktarlarla hareket eden kurumsal yatırımcı için tespitte bulunabiliyoruz: buna göre 200 işlem günü veya kabaca yılın panoramasına göre hareket eden grup için hafif aşırılık halen belirgindir. Bu ortalamaya göre hareket edenlerin 200 günün önemli ağırlıktaki son kısmında aşırı primli hisse oluşmasına sebep olmuşlardır.

Buna tezat olarak 5 günlük hareketli ortalamaya göre hareket tercih eden hızlı yatırımcılar için “ucuza hücum” algısı belirgin olabilmektedir. Bu ucuzluk algısı 10 günlükçülere de yansımaya başlayabilir: basit/üstel oranın birim değer 1e çok yakın olması karar aşamasından sonrasına geçtiklerini göstermiş de olabilir, yeni karar alımına başlatıyor da olabilir. Bunu anlayabilmek için ortalamaların gelişimini takip etmek gereklidir.

Hareketli ortalamalar Basit Üstel Aşırılık (model)
5 gün 33.38 33.28 Negatif
10 gün 32.84 32.87 Nötr
20 gün 31.99 32.30 Pozitif
50 gün 31.39 31.73 Pozitif
100 gün 31.46 31.51 Nötr
200 gün 31.28 31.87 Pozitif

Sonuç olarak: klasik analizdeki gibi, ortalamaları destek/direnç rolleriyle sinyal yorumcusu olarak görmemekte ısrarcıyız.

Aşırılıklar biraz daha törpülendi

– son 1 yıl hesaplamaları benzer hareketlerin sonuçlarını görmek açısından şaşırtıcı olmayacaktır

– bu sürpriz olmayan durumu, eşik altı (ortalama altı) hareketlerin potansiyel tepki üretmesi olarak görmekteyiz

– ortalamalara soru sordukça ve reel getirileri cevaplara ekledikçe önümüz daha net görülecektir

– yukarıdaki tablonun uzantısı olarak: 40-50 gün bandındaki ortalamaların altına düşülmesi tepkiyi güçlendirecektir