Enka İnşaat 2020 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (14.08.2020)

2Ç20 Finansal Sonuçları

Öneri: TUT
Fiyat (TL/hisse) 6,77
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 7,70
Potansiyel Getiri %14

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,6 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %0,0 düşüşle 2.7 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,9 düşüşle 5.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %46,2 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %16,8 düşüşle 518.5 milyon TL olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7,7 artışla 1.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.452 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 387 baz puan düşüşle %19,2 olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 238 baz puan artışla %26,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net zararı 1. çeyrekte 700.4 milyon TL olurken, 2. çeyrekte 2.4 milyar TL net karı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %119,9 artışla 2.4 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %12,2 düşüşle 1.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %13,9 artışla 15 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç20’de 2.697 mn TL satış geliri (kons: 2.913 mn TL-Gedik: 3.101 mn TL), 519 mn TL FAVÖK (kons: 708 mn TL-Gedik: 720 mn TL) ve 2.385 mn TL net kar (kons: 1.836 mn TL Gedik: 1.832 mn TL) açıklamıştır. Zayıf operasyonel performansa rağmen, 1Ç20’de gerçekleşen yatırım zararının bu çeyrek terse çevrilmesi şirketin net karını desteklemiştir. Pandeminin gayrimenkul sektörü üzerindeki negatif etkisi ve taahhüt segmentinde düşen marjlar, zayıf operasyonel performansa neden olmuştur. Taahhüt segmenti gelirleri çeyreklik bazda %15 azalışla 312 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2Ç19’da 32 milyon dolar, 1Ç20’de 112 milyon dolar olan FAVÖK, 2Ç20’de 29 milyon dolara gerilemiştir. Pandemi etkisiyle gayrimenkul sektörü gelirleri yıllık bazda %25, FAVÖK’ü %14 azalış göstermiştir. Zayıf operasyonel performansa rağmen 326 milyon dolar net finansal gelir yazılması net karı desteklemiştir. 1Ç20’de pandemi etkisiyle eurobond fiyatlarındaki oynaklık net karı baskılamıştı. Şirketin 2Ç20 itibariyle net nakdi 3,9 milyar dolar ile hafif artmıştır. Hisse 2020 yılı beklentilerine göre 4,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım