Enflasyon Rakamları / 2012 Mayıs

Tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 0.21 düşerek beklenenden daha düşük seviyede gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Mayıs ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,21 oranında gerilediğini, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,53 arttığını açıkladı.

TÜİK’in 2003 baz yıllı verilerine göre, Mayıs ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,28, ÜFE ise yüzde 8,06 artış gösterdi. Böylece TÜFE geçen yılın Aralık ayından sonra ilk kez tek haneye indi.

12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,68, üretici fiyatlarında ise yüzde 10,57 düzeyinde gerçekleşti.

Bloomberg News’un anketine göre, TÜFE’nin aylık bazda 0,4 ve yıllık bazda yüzde 9 artması bekleniyordu.

Merkez Bankası’nın Mayıs ayı ikinci dönem beklenti anketinde Mayıs ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,69, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 7,66 olarak belirlenmişti.

TÜFE Mart ayında aylık bazda yüzde 1,52 ve yıllık bazda % 11,14 artmıştı. ÜFE ise Mart ayında aylık yüzde 0,08 ve yıllık yüzde 7,65’lik artışlar gerçekleştirmişti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18,70 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 15,15, konut yüzde 12,54, ev eşyası yüzde 9,89, lokanta ve oteller yüzde 9,43, giyim ve ayakkabı yüzde 8,58 ile en yüksek artışın gözlendiği harcama grupları oldu.

Mayıs ayında endekste yer alan 444 maddeden 83’ünün ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 255 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÜFE

2012 yılı Mayıs ayında ÜFE’de aylık bazda yüzde 0,53, yıllık bazda yüzde 8,06 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 10,57 artış meydana geldi.

Tarım sektörü endeksinde aylık bazda yüzde 3,65 artış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 3,96 artış kaydedildi.

Sanayi sektörü endeksinde ise aylık bazda yüzde 0,12 azalış meydana geldi. Sanayi sektörü endeksinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,13, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,01 artış oldu.

ÜFE’de Mayıs ayında endekste yer alan toplam 791 maddeden 178’inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 325 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 288 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ”çekirdek enflasyon” yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Mayıs’da aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,26 geriledi, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,56 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,09, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 1,08 artış gösterdi.

Enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,09 artış gözlenen endekste, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç artış yüzde 0,10 oldu.

Fiyatlar, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen yönlendirilen diğer ürünlerle dolayı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 1,25, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 1,18, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 1,35 yükseldi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine yıllık bazda bakıldığında ise mevsimlik ürünler hariç yüzde 9,57, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 9,94, enerji hariç yüzde 7,49, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 9,34 artış oldu.

Enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 6,67 artış gözlenen endekste, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç artış yüzde 6,78 oldu.

Fiyatlar, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen yönlendirilen diğer ürünlerle dolayı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 8,76, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 8,23, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 7,67 yükseldi.

Mayıs ayı itibariyle yıllık fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 7,72, sanayi sektöründe yüzde 8,13 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, fiyatlar Mayıs ayında ÜFE’de aylık bazda 0,53, yıllık bazda ise yüzde 8,06 artış gösterdi.

Tarım sektöründe Mayıs ayında fiyatlarda aylık yüzde 3,65, yıllık yüzde 7,72 artış görüldü.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Mayıs ayında tarım, avcılık, ormancılıkta fiyatlar aylık yüzde 4,04 artarken, balıkçılıkta yüzde 9,40 düştü. Yıllık bazda ise tarım, avcılık, ormancılıkta yüzde 7,38, balıkçılıkta yüzde 24,12 artış görüldü.

Sanayi sektörü

Sanayi sektöründe ise Mayıs ayında bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,12 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 8,13 artış kaydetti. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,01’lik fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında geçen ay fiyatlarda yüzde 0,25, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 0,89 artış yaşanırken, imalat sanayinde fiyatlarda yüzde 0,26, düşüş oldu.

Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 7,49, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,99, elektrik, gaz ve suda ise yüzde 13,10 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayinin alt sektörlerine bakıldığında da en fazla fiyat artışı bir önceki aya göre 1,70, bir önceki yıla göre de yüzde 16,31 ile tütün ürünleri imalatında görüldü.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla ÜFE ve TÜFE’deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt gruplar Aylık (%) Yıllık (%)

————————————————————-

Üretici fiyatları

Genel 0,53 8,06

Tarım 3,65 7,72

Tarım, avcılık, ormancılık 4,04 7,38

Balıkçılık -9,40 24,12

 

Sanayi -0,12 8,13

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,25 11,99

İmalat Sanayi -0,26 7,49

Elektrik, gaz ve su 0,89 13,10

Tüketici fiyatları

Türkiye -0,21 8,28

Gıda ve alkolsüz içecekler -2,40 4,07

Alkollü içecekler ve tütün 0,14 18,70

Giyim ve ayakkabı 8,60 8,58

Konut 0,04 12,54

Ev eşyası -0,48 9,89

Sağlık 0,10 1,27

Ulaştırma -1,36 7,81

Haberleşme -0,20 2,05

Eğlence ve Kültür 0,33 7,17

Eğitim 1,10 6,47

Lokanta ve oteller 0,92 9,43

Çeşitli mal ve hizmetler 0,23 15,15

Türkiye’de Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 10,43 ile ”Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir” oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2003 baz yılı tüketici fiyatları endekslerine göre, Mayıs ayında yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 8,28 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler yüzde 10,43 ile ”Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir”, yüzde 10,20 ile ”Adana, Mersin” ve yüzde 10,07 ile ”Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye” bölgeleri oldu.

Yıllık olarak en düşük fiyat artışlarının yaşandığı bölge ise yüzde 6,82 ile ”Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova” oldu. Bu bölgeyi yüzde 7 ile ”Zonguldak, Karabük, Bartın” izledi.

İstanbul’da yıllık bazda TÜFE artışı yüzde 8,56, Ankara’da yüzde 8,23, İzmir’de ise yüzde 7,41 oldu.

Aylık bazda ise TÜFE’nin en fazla arttığı bölge yüzde 0,34 ile ”Balıkesir, Çanakkale” oldu. Bu bölgeyi yüzde 0,28 ile ”Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova” bölgesi izledi.

TÜFE’nin aylık bazda en az artış gösterdiği bölge ise yüzde 0,02 ile ”Bursa, Eskişehir, Bilecik” oldu.

TÜFE, ”Ankara” ile ”Tekirdağ, Edirne, Kırklareli” bölgelerinde ise aylık bazda değişim göstermedi.

AYLIK YILLIK

—— ——–

TÜRKİYE -0,21 8,28

(İstanbul) -0,38 8,56

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,00 8,02

(Balıkesir, Çanakkale) 0,34 7,44

(İzmir) 0,19 7,41

(Aydın, Denizli, Muğla) -0,07 8,66

(Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) -0,38 8,41

(Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,02 7,75

(Kocaeli, Sakarya, Düzce,

Bolu, Yalova) 0,28 6,82

(Ankara) 0,00 8,23

(Konya, Karaman) -0,45 8,75

(Antalya, Isparta, Burdur) 0,03 8,02

(Adana, Mersin) -0,21 10,20

(Hatay, K.Maraş, Osmaniye) -0,41 10,07

(Kırıkkale, Aksaray, Niğde,

Nevşehir, Kırşehir) -0,56 10,43

(Kayseri, Sivas, Yozgat) -0,50 8,53

(Zonguldak, Karabük, Bartın) -0,38 7,00

(Kastamonu, Çankırı, Sinop) -0,49 8,72

(Samsun, Tokat, Çorum,

Amasya) -0,17 8,70

(Trabzon, Ordu, Giresun,

Rize, Artvin, Gümüşhane) -0,31 8,71

(Erzurum, Erzincan, Bayburt) -0,06 9,92

(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) -0,50 9,92

(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) -0,16 9,50

(Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,20 10,06

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) -0,89 9,71

(Şanlıurfa, Diyarbakır) -0,55 9,58

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) -0,51 8,65

Kaynak: www.bloomberght.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.