Enerjisa Enerji 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (29.04.2022)

Güçlü satış gelirlerine karşılık beklentilerin altında kalan net kar

Değerlendirme: Sınırlı Olumsuz

Enerjisa Enerji, 1Ç22’de 17.531 milyon TL satış geliri (Konsensus: 11.894 milyon TL), 1.525 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 2.260 milyon TL) ve 193 milyon TL net kar (Konsensus: 457 milyon TL) açıkladı. 1Ç22 sonuçlarında satış geliri beklentilerin üzerinde güçlü seyrederken FAVÖK ve net kar rakamı beklentilerin altında açıklandı. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumsuz bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

■ 1Ç22’de satış gelirleri yıllık bazda %198 ile güçlü artarak 17.531 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. 1Ç22’de küresel emtia maliyetlerindeki artış nedeniyle yükselen elektrik tedarik maliyetleri küresel bazda elektrik sektörünü etkilemiştir. Şirket’in dağıtım iş kolu, konsolide gelirlerinin yaklaşık %80’ini oluşturmuştur Perakende iş kolunun gelirlerine katkısı 1Ç22’de %19 olarak gerçekleşmiştir.

■ Önceki uygulama dönemlerine ilişkin istisnai yatırım harcamaları hariç yatırım harcamaları geri ödemeleri 1Ç21’de 502 milyon TL iken, 1Ç22’de 873 milyon TL’ye çıkmıştır (371 milyon TL artış). Bu artış temel olarak enflasyon etkisi ve artan yatırım tabanından kaynaklanmakladır.

■ 1Ç22’de, FAVÖK yıllık bazda %34 oranında artarak 1.525 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK rakamı beklentilerin altında gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da yıllık bazda 10.6 puan daralarak %8.7 seviyesine ulaşmıştır.

■ Şirket 1Ç22’de, 193 milyon TL net kar rakamı açıklamıştır. Net kâr marjı 1Ç22’de 7.9 puan daralarak %1.1 olarak gerçekleşmiştir.

■ Güçlü satış gelirlerine karşılık net karın azalmasının başlıca sebepleri, net kredi faiz giderleri finansal borç ve faiz oranlarının artışına bağlı olarak 334 milyon TL artmıştır. Operasyonel kur farkı gideri hariç tutulduğunda kredi ortalama finansman maliyeti yıllık bazda 12.2 puan artmıştır. TÜFE değişimindeki artışa bağlı olarak depozito yeniden değerleme giderlerinde 501 milyon TL ve tahvil faiz giderlerinde 247 milyon TL artış gerçekleşmiştir. Çeyrek bazında TÜFE değişimi önceki yıl %5 iken bu yıl %31 seviyesinde olmuştur. Ortalama tahvil faiz giderleri 1Ç21’de %24.7 iken 1Ç22’de %60.1’e yükselmiştir.

■ Genel Değerlendirme: Şirket’in, yıllık bazda güçlü artan satış gelirlerine rağmen net kar rakamının daralması, enflasyona bağlı maliyet kalemlerinin çeyreğe özgü etkilerinden kaynaklanmaktadır. ENJSA hissesi yıl başından itibaren rölatif olarak endeksin %6 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 8,9x F/K ve 5,6x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım