Enerji sektörü fonları

Enerji yatırım fonları açığı kapatarak ilerliyor

Yabancı kurumların çıkardığı borsa yatırım fonlarına sektör bazlı bakarsak son 3 ay liderliği enerjidedir. Ortalamada finansallar önünde kıl payı gitmektedir (~ % 11 getiri).  Teknoloji 10 puan üstünde ve telekom bu seviyeye yaklaşmaktadır. Aralık ayı yazımızda enerji yatırım fonları içinde kalan XLE üzerine oluşumları belirtmiştik.

XLE, en yakın rakiplerinin 4.5 ve 5 misli büyüklüğüyle sektörü temsil edebilir durumdadır: 2024 getirisi % 17 seviyesine ($ bazlı) yaklaşmıştır. Her kesimin reel kazanç peşinde koştuğu dönemde ayrıntılardaki ipuçlarını değerlendirmek belirleyici fark üretmektedir. Tabloda en büyük 5 enerji fonu getirileri görülmektedir

% XLE VDE AMLP XOP IXC
1 ay 12 12 4 12 11
2024 17 16 15 17 13
1 yıllık 16 17 33 23 16
3 yıllık 30 30 25 26 26
5 yıllık 14 13 11 8 11

Son yıl getirileri benzer olmakla birlikte uzun vadeye gidildikçe farklılaşmalar görülmektedir. Bu farkı belirleyen faaliyet alanları ve teknolojileri olmaktadır. Son 3 yıllık getirinin ortalamada hızlı gelişmiş olması bir dönüşümün ipuçları olarak görebiliriz. Son 5 yıl üzerinden bakarsak: ilk 2 yılda görülen yavaş gelişim ve faaliyet-teknoloji ekseninde olgunlaşma sonucu, sonraki 3 yıl getirisi önemli başarı sağlamıştır. Açıktır ki, son 1 yılda olanlar sonucun parlak görünmesine sebeptir. Yine burada zincirleme performans etkisini görmekteyiz: son 3 yıllık dönemin ilk 2 yılındaki olgunlaşma hali son yıllık getirinin göreceli hızlanmasını sağlamıştır.

Bir tablo bin ipucu

Getirilerde döngü davranışı olmadığını iddia etmek için bozulmayacak bir bakışı ortaya koymak gerekir. Döngü doğrusal uzayda görülemiyor olsa da, birtakım dönüşümlerden geçirerek bunu görsel hale getirmek mümkündür. Hatta yabancı sermaye girişi de döngü süreçlerinin parçasıdır.

Sayısal model bakış

Döngü zamanda gelişimde görülmese de gösterdiği temponun (performansın) farklı türevleri alınarak, aranan basitlik sağlanabilir.

Dönem getiri ayrışmaları

– yukarıdaki tablodan görüleceği gibi son 1 ay getirileri tempo artışıyla gelmiştir

– geçmişe göre hızlanan bu durumun açıklamasını giderek uzaklaşan geçmişte aramak gerekir

– bu hesaplama şekli diğer varlık sınıflarına da taşınabilir

– bundan sonraki getiriyi tahmin için benzer yerden bakabiliriz: böylece aynı gerçeği görmek mümkündür

– buna göre; aylık bazda 2003 yaz aylarından bugüne gelişime bakarak eksik kalan ivmenin zamanlaması görülebilir