Enerji fonu: Boğa piyasası tartışması

XLE: Enerji fonları ve enerji hisseleri

Enerji hisseleri de eşik altı, eşik üstü kuralına göre dalgalanma göstermeyi sürdürüyor. Eşik zamanla oluşurken, hesaplanabilir şekilde son davranışların nerede kaldığını görebilmekteyiz. Baskı artması hali fiyatların düşmesini sağlarken “ucuz” algısını güçlendiriyor ve piyasa dengesini tekrar buluyor. Covid-19 yılı 2000 dibinden bu yana % 400 civarı  prim yapmış fonun bundan sonrası için büyük hamlelerin farklı hikayelerle oluşması beklenebilir. Alt boyutlarda ise hareketlilik daha sık görülecektir: yüksek kazanç sağlamış olanların dağıtım süreci için arada yükselişler gereklidir. Haftalık ve günlük hareketler buna izin verecektir. Sonucu olarak fon dahilindeki hisse dalgalanmaları ve dünya geneli etkisi sürecektir. Son 5 aylık düşüşün hikayesi tepkinin devamını sağlamaktadır.

Performans:

Aylık ortalama Basit Üstel Ortalama farkı Sapma
5 dönemi 86.60 83.70 2.90 ~ %3
10 dönem 82.54 81.55 0.99 ~ %1
20 dönem 73.44 74.08 – 0.64 ~- %1
50  dönem 58.32 65.60 – 7.28 ~ – %15
100 dönem 62.96 63.73 -0.77 ~ – %1
200 dönem 65.13 60.14 – 4.99 ~- %8

Tablodan görüldüğü gibi üstel ortalamaların vade uzadıkça basit ortalamaların altında kaldığı görülmektedir. Bu durum uzun vadeli düşünme ihtiyacıyla hareket edenlerin (kurumsal yatırımcılar) yeni bir hamleye geçmeleri için gerekçe olmadığını göstermektedir. Durumlarını korumaktalar: yani zaman ilerledikçe aradaki fark veya oran korunduğu sürece pozisyonlarını koruyacaklardır. Ancak kendi içlerinde uyuşmazlıklar olabilmektedir. Bunu da tablodan görmekteyiz: 50 aylık ortalamada basit hesabın, üstel hesabın aşırı negatif sapmasında olduğunu görüyoruz. Bu durumu bir kırılganlık hali veya pozisyon değiştirme hali olarak görülmesi mümkündür. Bu geçiş halinin daha kısa ve uzun dönemleri de etkileyeceği açıktır.

Üstel ortalama tanımı gereği yakın dönem etkisini belirgin şekilde ortaya dökmektedir. Buna göre son 5 ayda görülen aşırı düşüş halini sapmadan görmekteyiz: 5 aylık basit ortalamadan sapma %5 e yaklaşmaktadır. Bu negatif sapmanın bulaşıcı hali 10 aylık ortalamalarda da görülmektedir. 20 aylık ortalamaya bulaşıp bulaşmayacağı oluşacak boğa piyasa tepkisi için önemlidir: sapma pozitife dönmenin kıyısındadır ve bu oluşursa boğa piyasa tepkisi devam edecektir. Geçmiş vakalar bunu doğrulamaktadır.

2023: boğa piyasasına evrilme şiddeti tartışma konusu

-5 haftalık ortalama da benzerdir: üstel faktör etkisi fiyatları baskılamıştır

– 5 aylık ortalamanın düzeltme çıkışı zamana yayılabilir

– bu yayılmayı belirleyecek olan 20 aylık üstel ortalamadaki gevşeme şiddetidir

– gevşeme hızlanırsa tepkisi daha güçlü olacaktır