Enerji fonları canlanıyor

XLE veya enerji maliyet endeksi

Arayı fazla açmadan enerji piyasasında olanlara bakmak gerekiyor. Gelişmelere oldukça duyarlı olan sektör, olanları değil, olacakları da erken aşamada fiyatlayabiliyor: geçmiş vakalarda bunu gördük. Model açısından durum değişmiyor: belli bir dağılım hareketi oluştuğunda piyasa rengi netleşiyor. Boğa veya ayı eğilimi için risk iştahını göstergeler üzerinden okumak gerekiyor. Böylece sahada olanları, ekrandan canlı şekilde izlemek mümkün olmaktadır. Artık kripto ağı enerji tüketimi de ciddi miktarlara geldi. Bir alternatif model olarak kripto varlıkları, enerjiye dayalı varlıklara kıyasla değerlendirmekte fayda vardır. Genel olarak hammadde fiyatları da bize bunu anlatmaktadır.

Genel kabulümüz değişmez: yeterince uzun vadeye yayılan hareketlerin sebebi vardır. Zaman etkisi yeni hareketlerin başlangıcı için değerlidir. Hareketlerin bir kurgu gereği olmadığını düşünmemiz için teknolojinin yeterince yaygın kullanımını önemsiyoruz. Teknolojinin temelinde de çekirdek pozitif bilimler olmaktadır. Tarafların aynı dili konuşarak, akıcı iletişim ve bulgu üretmek adına matematik dilini tercih ediyoruz. Bu yüzdendir ki yerel çizgilerle oluşturulan grafik formasyonlarını da matematik diliyle anlatabilmeliyiz.

Hareketli ortalama üzerinden piyasayı okumak

Burada problem hangi ortalamayı referans alarak ilerleyebileceğiniz üzerinedir. İki basamaklı ortalamalar daha fazla dalgalanma (piyasa gürültüsü) kaparken, 3 basamaklı olanlar daha sakin seyirde ve kurumsallığı temsili daha yüksek olasılıktır.

Enerji borsa yatırım fonu (XLE) üzerinden ifade edersek: son yazımızda xyz ortalamasının yataya dönüşten çıkmak üzere olduğunu görmekteydik: bu ortalama hesap doğası gereği ağır hareket edeceği için vereceği yön sonucu belirlemekte önemli faktör olacaktı. Mayıs yazımızda yataydan, pozitif ivmeye geçtiğini görmekteydik. Bir başka deyişle kurumsal yatırımcılar harekete geçmiş olabilirdi.

Bu olasılığı biraz daha yükseltmek adına ortalamayı etkileyen fiyat dalgalanmalarına baktığımızda, “ilerleyen zamanda yumuşayan yapı” ağırlıklı şekilde oluşmaya başlamıştı. Boğa piyasasını biraz daha fazla olasılıkla destekleyen durum idi.  Sıcak para veya hızlı hareket eden sermaye yerini akıllı veya kurumsala bırakıyor olabilir miydi?

Anormallikler sonuca hizmet eder: sebep olarak görmeliyiz

– Harekette bereket vardır

– Verinin olgunluğu sonucu belirler: eski verdi daha değerli bilgi içerir

– Bunu da ancak bugünden geçmişe bakarak tespit edebiliriz

– Eğer ki geçmiş veri anında analiz etmeye çalışsaydık, simülasyon devreye girecekti

– 3 basamaklı ortalamalar kurumsal portföylerin devreye girdiğine işaret ediyor

– Geçmişteki  boğa eğilim tekrar zamanı gelmiş şekilde devam edebilir