En kötü sonuç belirsizlik olur

Bu satırları yazarken, henüz seçim sonuç­larının belli olmadı­ğını ifade etmekle başlamak isterim ki; niyetimi de açık­ça ortaya koymuş olayım.

Bu sabah (14 Mayıs 2023) içimde tarif edilmesi zor bir hisle uyandım. Herke­sin -6 yaşındaki çocuğun bile- siyaset konuştuğu, ik­tidar adaylarının yapacak­larından ziyade, birbirlerinin yapmadıklarını, eksiklerini ve yanlışlarını ortaya döktükleri videoları izlemekten ve dinle­mekten yorulmuş bir ruh ha­li idi böyle uyanmama sebep olan. Hızlıca toparlandım, oy atacağım okula gittim ve va­tandaşlık görevimi yaparak oyumu verdim.

Eve geri döner dönmez, bil­gisayarımın başına oturarak yazımı yazmaya başladım.

Seçimin sonucu ile ilgi­li önsezim bana bu seçi­min ilk turda bitmeyece­ğini işaret etse de; beklen­tim: ikinci tura kalmadan en demokratik biçimde se­çimlerin nihayete ermesi yönünde. Ekonomik olarak içinde bulunduğumuz durum, piyasaların gözünü tamamen seçime çevirmiş olması ve do­lardaki makasın inanılmaz se­viyeye ulaşmasının yanı sı­ra herkesin birbirinin üzerine kurduğu mahalle baskısı da, ortaya çıkacak net sonuçla bir­likte azalacaktır.

Piyasalar belirsizliği sevmez

2008/2009 küresel finansal krizle birlikte tekrar popüla­rite kazanmış olan “belirsiz­lik kavramı” sanırım en şa­şalı günlerini yaşıyor son dönemde. Ekonomik aktivi­teyi olumsuz etkileyen belir­sizlik, çalkantıya maruz bıra­kılan yatırımları ve doyasıy­la ekonomik performansı da ciddi anlamda etkiliyor. Yatı­rımların yanı sıra, tasarrufla­rı, tüketimi, iş gücü piyasası­nı da risk primi aracılığı ile et­kileyebiliyor. Hatta sadece iş gücü piyasasını da değil, hane halkını da benzer şekilde etki­lediğinden dolayı, hane halkı kesinliğe ulaşana kadar tasar­ruflarını artırmaya ve tüketim harcamalarını da azaltmaya devam ediyor…

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!