Emlak Konut GYO 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (10.03.2023)

“Emlak Konut GYO 2022 Yılının Son Çeyreğinde Beklentilerin Üzerinde Bir Performans Sergiledi…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: Fiyat 8,24 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 14,82TL

Emlak Konut GYO’nun 4Ç2022’deki (konsolide) ana ortaklık net dönem karı yıllık %190 oranında artarak 915,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 717mn TL kar etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 651mn TL idi.

Beklentimizden daha iyi gelen satış gelirleri 4Ç2022’de 2.445mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 1.631mn TL) yıllık %109 oranında büyüme kaydederken, brüt kar %121 oranında artmış ve 1.553mn TL’ye çıkmıştır. Faaliyet giderleri 398,1mn TL ile yıllık %134 oranında artan Şirket’in FAVÖK ise 4Ç2022’de 1.172mn TL ile (Beklenti: 720mn TL) yıllık %118 oranında yükselmiştir. FAVÖK marjı da %47,9 olarak (4Ç2021: %45,9) gerçekleşmiştir. Öte yandan, Şirket’in net finansman giderleri 42mn TL (4Ç2021: 100,3mn TL net finansman gideri) olmuştur.

Son çeyrek karının ardından Emlak Konut GYO’nun 2022’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %125 oranında artarak 2.997 TL’ye yükselmiştir.

Emlak Konut GYO’nun 2022 yılının dördüncü çeyreğinde düzeltilmiş net borcu bir önceki çeyreğe göre 2milyar TL azalarak 0,9milyar TL’ye düşmüştür. Net Borç/FAVÖK(yıllık) ise 0,7 puan iyileşerek 0,3x seviyesine inmiştir.

Emlak Konut GYO 9 Mart 2023 tarihi itibariyle, Net Aktif (Varlık) Değerine göre %53 oranında iskonto ile işlem görmektedir. Şirket’in son bir yıllık iskonto ortalaması %54 iken, son üç yıllık iskonto ortalaması %63’tür. Emlak Konut GYO’nun Net Aktif Değeri 2022 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 67 milyar TL olarak hesaplanmaktadır.

Emlak Konut GYO’nun hedef hisse fiyatını, iskonto oranındaki düşüş ve tahminlerde yapmış olduğumuz güncellemelere bağlı olarak 7,40TL’den 14,82TL‘ye yükseltiyoruz. Emlak Konut GYO için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım