Emlak Konut GYO 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (8.03.2023)

4Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 4Ç22 dönemi net kârı çeyreklik bazda %49, yıllık %201 artışla 671mn TL’lik piyasa beklentisini aşarak 952,9mn TL’ye ulaştı. Aynı dönemde hâsılat çeyreklik %173, yıllık %139 artışla 1,71mlr TL’lik piyasa beklentisini aştı ve 2,37mlr TL oldu. 2022 yılının tamamında elde edilen net kâr önceki yıla kıyasla %112 artışla 3,04mlr TL olurken hâsılatı %35 artışla 7,77mlr TL olmuştur.

2022 yılı hâsılatı detaylı olarak incelendiğinde, arsa satış gelirinin 58,7mn TL’den 1,63mlr TL’ye sert yükselmesinin etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca müşavirlik gelirlerinin 146,6mn TL’den 505,5mn TL’ye yükselmesi hâsılat artışını desteklemiştir. Cari yılda satılan konut ve ticari ünite giderlerinin azalmasıyla maliyetler %9 gerileyerek 3,22mlr TL oldu. Maliyetlerdeki gerileme operasyonel kârlılığa oldukça olumlu yansımıştır. Önemli kısmı genel yönetim giderlerinden oluşan faaliyet giderleri %98 artarak 942,3mn TL’ye ulaşmıştır; oransal bakımdan hâsılattan fazla artsa da kârlılık üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır. Zira salt operasyonel görünüme dair fikir veren net faaliyet kârı (NFK) %108 artışla 3,6mlr TL’ye yükselmiştir.

4Ç22’de üretilen FAVÖK’ün 718,9mn TL’lik piyasa beklentisini aşarak 1,19mlr TL’ye ulaşması operasyonel performanstaki iyileşmeyi işaret etmektedir. Şirket’in devam etmekte olan Bizim Mahalle ve Emlak Konut Vadi Evleri projelerinin inşaat maliyet artışı sebebiyle ayrılan değer düşüklüğü karşılığı 830,1mn TL’den 1,33mlr TL’ye artmıştır. Bu gelişme 3Ç22’de 368,5mn TL olan esas faaliyetlerden diğer gelirin 4Ç22’de 213,8mn TL’lik diğer net gidere dönüşmesinde etkili olmuştur. Diğer net giderler 4Ç22’de kârlılığı bir miktar baskılasa da 2022 yılının tamamında etkisi sınırlı kalmıştır.

4Ç22 kâr marjları çeyreklik bazda incelendiğinde, global ve Türkiye pazarlarında meydana gelen inşaat maliyeti artışı sebebiyle esas faaliyet kâr marjının ve net kâr marjının sırasıyla 46,1 puan – 33,4 puan azaldığı görülmektedir. 2022 yılı kâr marjlarının tümü belirgin bir şekilde artmıştır. Ana ortaklık net kâr marjı 14,2 puan artışla %39,2’ye ve brüt kâr marjı 20,1 puan artarak %58,5’e yükselmiştir.

4Ç22 bilanço kalemleri çeyreklik bazda kıyaslandığında, vadeli mevduatlardaki artışın etkisiyle nakit ve nakit benzerlerinin 3,41mlr TL’den 6mlr TL’ye yükseldiği görülmektedir. Buna karşın banka kredilerindeki artışın neticesinde kısa vadeli borçlar 1,3mlr TL’ye ve uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları 1,18mlr TL’ye yükseldi. Böylece likidite oranlarında sınırlı değişimler gerçekleşti.

Şirket’in son çeyrek finansallarında sektörel gelişmelerin öne çıktığı ve kâr marjlarının karışık bir görünüm sergilediği görülmektedir. Ancak 2022 yılının tamamı ele alındığında oldukça güçlenen operasyonel performansın yanı sıra net nakit pozisyonu da fazla vererek pozitif bir görünüm ortaya koymaktadır. 4Ç22 dönemi finansallarını pozitif olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul